List otwarty – poparcie dla rolników

LIST OTWARTY – PETYCJA w interesie publicznym 21.02.2024

Dotyczy: PILNE! poparcie dla rolników

Szanowny Panie Marszałku,
Szanowni Radni,

Rolnicy w całej Polsce wychodzą na ulice przeciwstawiając się polityce rządów i UE, które faworyzują tani import globalnej żywności nad żywnością lepszą dla zdrowia produkowaną w kraju. Protestują przeciwko ciągłym kontrolom i nadmiernym regulacjom tworzonym przez biurokratów, którzy są oderwani od realiów działania gospodarstw rolnych.
Przyszłość rolników w Polsce jako głównych wytwórców żywności jest całkowicie związana z konsumentami, którzy polegają na ich produktach, aby zdrowo wyżywić siebie i swoje rodziny. Polskie rodzinne gospodarstwa rolne stanowią fundament bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju.

Jako przedstawiciele władzy lokalnej jesteście odpowiedzialni za zdrowie mieszkańców województwa. W waszej strategii popieracie prawdziwą żywność i prawdziwe rolnictwo. Brak rolników oznacza brak prawdziwej żywności.
Dlaczego więc głosy Pana Marszałka i Radnych są takie ciche, gdy setki tysięcy rodzinnych gospodarstw rolnych jest niszczonych przez UE i rządy wspierające ogromne korporacje agrobiznesu i międzynarodowe sieci supermarketów?

Czas zabrać głos w obronie naszych rolników!

Szanowny Panie Marszałku,
Szanowni Radni,

Dzięki waszemu wsparciu rolniczych postulatów Wy i mieszkańcy Waszego Województwa – Wasi wyborcy, będą jeść prawdziwą i dobrą żywność od polskich rolników.

Oczekujemy od Was jasnego stanowiska poparcia rolników protestujących przeciwko Zielonemu Ładowi, polityce klimatycznej UE oraz otwarciu polskiego/unijnego rynku dla produktów z Ukrainy.

Oczekujemy od Was domagania się od Rządu RP natychmiastowych działań, których celem będzie spełnienie rolniczych postulatów.

Brak jasnego poparcia dla rolników i konsumentów – waszych wyborców odbieramy jako wyraz poparcia dla polityki dalszego niszczenia polskiego rolnictwa.

Z poważaniem,

Sir Julian Rose, rolnik, pisarz, dyrektor ICPPC – Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka gospodarstwa edukacyjnego EKOCENTRUM ICPPC

Podmioty wnoszące niniejszy list-petycję zgadzają się na publiczne udostępnienie treści tego listu-petycji oraz danych tele-adresowych i dotyczących sygnatariuszy.


Odpowiedzi na list