Wojna o przyszłość polskiej wsi

Nigdy wcześniej przyszłość polskiej wsi nie stała w tak dużym stopniu pod znakiem zapytania. Z jednej strony, jak Polska długa i szeroka ścielą się tysiące małych rodzinnych gospodarstw – klucz do zachowania bio-różnorodności z której nasz kraj słynie. Z drugiej jednak strony, agrobiznes i globalizacja wyciągają ręce po polską ziemię chcąc ją przekształcić w uprzemysłowiony, monokulturowy model.

 

Na przestrzeni ostatnich 50 lat niemal wszystkie kraje europejskie musiały stanąć przed podobnym problemem. Większość z nich była świadkiem jak doskonała jakościowo żywność i tradycje rolnicze są podstępnie niszczone przez supermarkety i giganty agrobiznesu. Miliony rolników opuściło swoją ziemię, w czym pomogła im niezręczna polityka Unii Europejskiej, która 80% dotacji przyznaje dla raptem 20% rolników i to tym, którzy najmniej ich potrzebują. Jednocześnie władze rządowe przyzwalająco patrzyły na taki proceder, a nierzadko wspomagały również globalne korporacje w przedostaniu się na rodzimy rynek.

Przekonaliśmy się, jak głęboko destrukcyjne są takie działania. Zdajemy sobie sprawę, że przyroda nie jest garnkiem bez dna, i że nieustanne eksploatowanie jej bogactw może się źle skończyć. Nie wolno dopuścić do tego, by Polska poszła tą samą drogą. Na tle całego świata Polska ze swoim samowystarczalnym, zrównoważonym modelem rolnictwa jawi się jako pomost między krajami rozwiniętymi i trzecim światem. Jest więc niezwykle istotne abyśmy pomogli polskim rolnikom w utrzymaniu tej pozycji oraz zachęcili pozostałe kraje do naśladowania takiego wzoru. Zwłaszcza teraz potrzebujemy Waszego poparcia, które pomoże nam pokazać jak cenna jest polska wieś; bez wspólnych działań może ona zniknąć na zawsze.

ICPPC powstało niespełna rok temu. Włożyliśmy wiele wysiłku w przeprowadzenie krajowej i międzynarodowej kampanii na rzecz ochrony polskiej wsi. Uzyskaliśmy poparcie 120 polskich i międzynarodowych organizacji, które reprezentują około 3 milionów ludzi. Ale wciąż wiele pozostaje do zrobienia. Zapraszamy zatem Państwa do przyłączenia się do walki o polską wieś, podpisania 'Karty 21- Manifest dla Polskiej Wsi XXI wieku” i publikacji jej treści w Waszej gazecie.

Wygrywając walkę o polską wieś pomożemy nie tylko Polsce, będziemy również w stanie wpłynąć znacznie na zmianę polityki rolnej w Europie i na całym świecie.

Jadwiga Łopata i Julian Rose, dyrektorzy ICPPC.