Odpowiedź na postulaty protestujących rolników.

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na postulaty protestujących rolników przygotowaną przez Tadeusza Nalewajka – Podsekretarza w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi [*.pdf]