Chronić Wieś

Broszura ta została napisana dla rolników, którzy prowadzą małe gospodarstwa rodzinne produkujące zdrową, wysokiej jakości żywność i stanowiące tak wyraźną część polskiego krajobrazu. Jej celem jest uświadomienie wartości tych gospodarstw dla całego społeczeństwa i tego, że ich przetrwanie zapewni pomyślność przyszłym pokoleniom.

Wiadomości zawarte w tej broszurce powinny uświadomić wszystkim, którzy do tej pory nie zdawali sobie sprawy (lub zdawali sobie tylko częściowo) z wyzwań stojących przed nami. Najwyższy czas abyśmy uznali, że błędem jest naśladowanie niewłaściwych modeli rolnictwa wielkoobszarowego i intensywnego, które odniosły porażkę w innych krajach. Zamiast nich powinniśmy stosować metody i technologie, które wzmacniają i wzbogacają środowisko, społeczności wiejskie oraz zdrowie ludzi i zwierząt. Małe i średniej wielkości gospodarstwa nie są popularne wśród decydentów Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Handlu i rządów poszczególnych państw. Siły globalizacji nie mają żadnego respektu dla inicjatyw, które skupiają się na lokalnych rozwiązaniach globalnych problemów. Tymczasem dowody wskazują, że niewielkie tradycyjne i proekologiczne gospodarstwa są najlepszym rozwiązaniem dla lokalnej, samowystarczalnej i zrównoważonej produkcji żywności i energii, jak również dla ochrony środowiska. Większość polskiej wsi zachowała tę formę gospodarowania jako nieprzerwaną, żywą tradycję. Jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek, żebyśmy odkryli i promowali ten klejnot jakim jest polska wieś mocno przeciwstawiając się wszelkim wysiłkom zmierzającym do jego zniszczenia. Mamy nadzieję, że ta mała książeczka pomoże nagłośnić te fakty i da rolnikom użyteczne narzędzia do walki z bezwzględnymi siłami globalizacji. Julian Rose, ICPPC

Broszura w formacie pdf tutaj