Stanowisko Stowarzyszenia EKOLAND w sprawie przyszłości WPR po 2013r.

Stanowisko Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi – EKOLAND wyrażające poparcie dla projektów reformy Wspólnej
Polityki Rolnej, która dąży do bardziej ekologicznego modelu rolnictwa, spełniającego
oczekiwania konsumentów co do zapewnienia bezpiecznej żywności oraz bezpieczeństwa
żywnościowego Unii Europejskiej. [tutaj]