List otwarty-petycja do Prezydenta RP, Premiera RP, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Zdrowia w sprawie rolniczych protestów

DOTYCZY: Rolniczych protestów

Zdecydowanie popieramy rolników protestujących przeciwko Zielonemu Ładowi, polityce klimatycznej UE oraz otwarciu polskiego/unijnego rynku dla produktów z Ukrainy. 

Domagamy się natychmiastowych działań, których celem będzie spełnienie rolniczych postulatów.

Domagamy się naprawy ustawy o sprzedaży bezpośredniej, która została zmieniona

z dobrej na bardzo niekorzystną w imię dostosowania do Zielonego Ładu.

Domagamy się zdecydowanego stanowiska zakazującego produktów NGT (z ang. New Genomic Techniques – nowe technologie genomowe), zwanych nowymi GMO, które są też wytworami Zielonego Ładu! Komisja Europejska chce, aby NGT służyły ochronie klimatu, bez względu na koszty, jakie poniosą rolnicy, konsumenci i naturalne środowisko. Np. w strategii „od pola do stołu” określono zastosowanie nowych technologii, w tym biotechnologię, zwłaszcza GMO/NGT.

Rzekome zalety GMO/NGT to tylko mity i obietnice bez pokrycia, co potwierdzają odpowiedzialni naukowcy na podstawie badań! (zob. np. https://doprawdy.info/2023/12/konferencja-nowe-gmo-koniem-trojanskim-data-27-01-2024/ i https://doprawdy.info/2023/09/fakty-mity/)

Nowe GMO/NGT to są kolejne próby przejęcia kontroli nad wytwarzaniem żywności, a tym samym zniewolenia rolników i konsumentów!

Z poważaniem,

  1. sir Julian Rose, rolnik, pisarz, dyrektor ICPPC – Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
  2. dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, portal Do Prawdy, doradca ICPPC – Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
  3. mgr Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), dyrektorka gospodarstwa edukacyjnego EKOCENTRUM ICPPC
  4. mgr Anna Szmelcer, przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
  5. Damian Prędota, wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Środowiska i Praw Człowieka

Adresy do Korespondencji:

  1. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, Sir Julian Rose, Dyrektor, e-mail:biuro@icppc.pl, 34-146 Stryszów 156, tel./fax +48 33 8797114
  2. Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Anna Szmelcer, Przewodnicząca ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice Anna Szmelcer <szmelceranna@gmail.com>
  3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska i Praw Człowieka , ul. Wrocławska 78 o 55-093 Kiełczów 

Do wiadomości: związki i organizacje rolnicze

Oświadczenie: Podmioty wnoszące niniejszy list-petycję zgadzają się na publiczne udostępnienie treści tego listu-petycji oraz danych tele-adresowych i dotyczących sygnatariuszy.