Przesłanie jubileuszowej konferencji z okazji 10-lecia ICPPC

Przesłanie jubileuszowej konferencji z okazji 10-lecia ICPPC: „MANIFEST NA
RZECZ ROLNICTWA I ŻYWNOŚCI XXI WIEKU. ROLNICTWO DLA LUDZI I Z LUDŹMI”

„MANIFEST NA RZECZ ROLNICTWA I ŻYWNOŚCI XXI WIEKU. ROLNICTWO DLA LUDZI I Z LUDŹMI” to najważniejszy rezultat konferencji jaka odbyła się z okazji 10 –
lecia Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC. Miała ona miejsce w Zakrzowie, w dniach 20 i 21 listopada 2010, pod hasłem: „Rolnictwo
rodzinne oraz suwerenność i samowystarczalność żywnościowa”. MANIFEST zostanie przekazany najważniejszym urzędnikom Unii Europejskiej, rządom i
wpływowym osobistościom we wszystkich krajach, które były reprezentowane na konferencji.

MANIFEST „ROLNICTWO DLA LUDZI I Z LUDŹMI” wzywa wszystkich rolników, hodowców i świadomych obywateli do odzyskania kontroli nad swoim losem i do
połączenia wysiłków zmierzających do oswobodzenia naszego rolnictwa z kieratu zniszczenia i rozpaczy, do jakiego jest obecnie zaprzęgnięte.

Czytaj dalej