15 lat ICPPC

Aby pomóc w ochronie polskiej wsi stworzyliśmy w listopadzie 2000 roku
Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC. Minęło ponad
15 lat naszych wspólnych działań. ZOBACZCIE:

15 lat Ekocentrum ICPPC w Stryszowie – migawka – 7.03.2017