Trump dąży do otwarcia rynków Wielkiej Brytanii i UE na GMO – w ciągu 120 dni

Prezydent Donald Trump wydał zarządzenie wykonawcze, aby „usprawnić” przepisy dotyczące GMO w USA.

Zlecenie Trumpa ma również na celu większego prania mózgów ludzi w USA w celu zaakceptowania GMO. Nie ma szans na otwartą debatę na ten temat.
Zlecenia (Trampa) mają na celu wyprodukowanie „materiałów edukacyjnych”, które „wyraźnie komunikują wykazane korzyści biotechnologii rolniczej” – do wykorzystania zarówno w edukacji naukowej, jak i w kontaktach z konsumentami…
UWAGA!
Zarządzenie zawiera również sekcję dotyczącą tego, co Trump postrzega jako konieczność „zwiększenia międzynarodowej akceptacji” i „usunięcia nieuzasadnionych barier handlowych” dla GMO.

...Sek. 8. Zasięg międzynarodowy. Sekretarz i Sekretarz Stanu (łącznie „Sekretarze”) w ciągu 120 dni od daty tego zarządzenia, w porozumieniu z Przedstawicielem Handlu Stanów Zjednoczonych, Administratorem, Komisarzem i innymi urzędnikami administracyjnymi, które Sekretarze uznają właściwe, opracuje międzynarodową strategię komunikacji i pomocy w celu ułatwienia zaangażowania za granicą z decydentami, konsumentami, przemysłem i innymi zainteresowanymi stronami. Celem strategii będzie zwiększenie międzynarodowej akceptacji produktów biotechnologii rolniczej w celu otwarcia i utrzymania rynków dla eksportu produktów rolnych ze Stanów Zjednoczonych.

…„Punkt 9. Strategia handlu międzynarodowego. W ciągu 120 dni od daty niniejszego zlecenia Przedstawiciel Handlowy Stanów Zjednoczonych, w porozumieniu z sekretarzami i Komitetem Pracowniczym Polityki Handlowej, opracuje międzynarodową strategię mającą na celu usunięcie nieuzasadnionych barier handlowych i rozszerzenie rynków dla produktów biotechnologii rolniczej. ”

…wszelkie posunięcia UE zmierzające do akceptacji „nowych GMO” będą nieuchronnie wyglądać, jakby kłaniały się interesom gospodarczym USA…
https://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/18995-trump-aims-to-force-open-uk-eu-markets-to-gmos-within-120-days