To batalia o polską ziemię, żywność, wolność i zdrowie Polaków.

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC – popiera stanowisko i działania Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego (oraz rolników i konsumentów współpracujących z nim) w sprawie uwolnienia rolników zatrzymanych i skazanych na dwa miesiące więzienia.

To jest batalia o polską ziemię, polską żywność, wolność i zdrowie Polaków. Wzywamy Polaków do jedności i solidarności z rolnikami!

Z powodu gwałtownych zmian, jakie dokonały się w ostatnich trzech dekadach, nad tradycyjnymi wartościami wiejskimi zawisła groźba.
W niektórych przypadkach przekroczony już został punkt krytyczny.
Wielkie międzynarodowe korporacje agrobiznesowe i supermarkety, których jedynym dążeniem jest maksymalizacja zysku, już doprowadziły do znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego, do osłabienia wspólnot rolniczych i ruiny milionów gospodarstw rolnych oraz do obniżenia jakości żywności w całej Europie.
Tradycyjne rodzinne rolnictwo jest wypierane przez korporacyjne rolnictwo wielkoprzemysłowe, które w dramatyczny sposób niszczy lokalną ekonomię, zdrowie ludzi i zwierząt, jak również naturalne i kulturowe bogactwo. Uzależnienie od chemii rolniczej, ingerencja organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO), klonowanie i patenty na nasiona – to niektóre przykłady tego, co nas czeka na masową skalę, jeśli nie obronimy rodzinnych gospodarstw rolnych. Celem korporacji jest przejęcie kontroli nad produkcją żywności. Kto kontroluje produkcję żywności, ten ma władzę i kontroluje wszystkich!

Wierzymy, że POLAK POTRAFI!

Europie potrzeba kraju, który przeciwstawi się negatywnym skutkom globalizacji i pokaże całemu światu, że tradycyjne i proekologiczne rolnictwo oparte na małych i średnich gospodarstwach rodzinnych to najlepszy i najbardziej zrównoważony sposób zarządzania naszymi niezastąpionymi zasobami.

To jest batalia o polską ziemię, polską żywność, wolność i zdrowie Polaków. Wzywamy Polaków do jedności i solidarności z rolnikami!

Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
Sir Julian Rose, prezes