Słoneczna Małopolska

Katalog „SŁONECZNA MAŁOPOLSKA. Wczasy ze słońcem”, poradnik „Sposoby wykorzystywania energii słonecznej w gospodarstwach eko-agroturystycznych”,  konkurs na najlepszy pomysł na wykorzystanie energii słonecznej na obszarach wiejskich – to tylko niektóre z działań, które podejmuje Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC w ramach nowego projektu „SŁONECZNA MAŁOPOLSKA”.
..W projekcie stawiamy na najwyższą jakość. Szukamy i będziemy promować gospodarstwa eko-agroturystyczne, które nie tylko produkują dobrej jakości żywność ale również dbają o naturalne środowisko korzystając z odnawialnych źródeł energii… – mówi Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel).

..Łączymy trzy niezwykle ważne dla przyszłości Małopolski/i całej Polski/ elementy: eko-agroturystykę, produkcję dobrej jakości żywności i korzystanie z odnawialnych źródeł energii… – dodaje Sir Julian Rose, prezes ICPPC

Małopolska jest postrzegana jako rejon niezwykle atrakcyjny turystycznie zarówno dla gości z Polski, Europy, jak i całego świata. Rejon ten słynie z przepięknych krajobrazów, bogatej różnorodności biologicznej i tradycyjnego, pro-ekologicznego rolnictwa. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony polskiej Wsi – ICPPC od lat realizuje różne projekty, które służą utrzymaniu takiego wizerunku Małopolski.
Siedziba ICPPC mieści się w EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl . To pierwsze w Polsce miejsce, w którym można zobaczyć, jak nowoczesne rozwiązania techniczne, w tym urządzenia wykorzystujące energię słoneczną, sprawdzają się w tradycyjnym gospodarstwie ekoturystycznym. Jest to jednocześnie modelowe gospodarstwo, które produkuje żywność metodami ekologicznymi na małą skalę i przyjmuje turystów.

..Najwyższy czas aby cała Małopolska została zamieniona w duże EKOCENTRUM; czas aby małopolska wieś wykorzystała swój ogromny potencjał szeroko korzystając z odnawialnych źródeł energii w połączeniu z produkcją dobrej jakości żywności i eko-agroturystyką… – mówi Krzysztof Wietrzny, twórca EKOCENTRUM ICPPC, dyrektor firmy Solarshop www.solarshop.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zespół projektu „SŁONECZNA MAŁOPOLSKA. Wczasy ze słońcem”

Początek projektu: wrzesień 2013
Koniec projektu : wrzesień 2014
Zasięg terytorialny: województwo małopolskie

www.slonecznamalopolska.net