Rezolucja w sprawie supermarketów

Parlament Europejski broni ludzi przed nadużyciami hipermarketów

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE PRASOWĄ

 dotyczącą przyjęcia Oświadczenia pisemnego nr 88/2007 PE w sprawie zbadania nadużyć wielkich sieci handlowych, która odbędzie się w dniu 19-go lutego 2008 roku o godzinie 17.00 STRASBOURG PRESS BRIEFING ROOM LOW N-1/201

Parlament Europejski na ostatnim posiedzeniu plenarnym w Brukseli w dniu 31 stycznia 2008 roku przyjął Oświadczenie pisemne nr 88/2007 w sprawie nadużywania przez wielkie sieci handlowe ich pozycji dominującej w stosunku do konsumentów, dostawców i pracowników. Pod deklaracją złożyło podpis 439 posłów, czyli większość Izby.

Deklaracja ta, w dniu 18 lutego, na najbliższym posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu , zostanie ogłoszona oficjalna Rezolucja Parlamentu Europejskiego.

Jednym ze współautorów deklaracji jest poseł Janusz Wojciechowski, z grupy politycznej Unia na rzecz Europy Narodów. Akcje zbierania podpisów przeprowadziło pięcioro posłów, współautorów dokumentu. Byli to następujący posłowie: Caroline Lucas z Wielkiej Brytanii, Helene Flautre (Francja)), Harlem Desir (Francja), Gyula Hegyi (Wegry) oraz Janusz Wojciechowski (Polska).

Ta ważna Rezolucja jest istotnym krokiem w kierunku ustanowienia i wprowadzenia odpowiednich regulacji unijnych w celu zabezpieczenia interesów producentów żywności, dostawców, pracowników, a także konsumentów.

Zawiera ona dwa zasadnicze punkty. Po pierwsze zawiera wezwanie Komisji Europejskiej, aby Komisja pilnie zbadała wpływ koncentracji handlu detalicznego na sytuację rynkową. Chodzi między innymi o to, że ceny produktów spożywczych rosną, podczas gdy dochody rolników nie tylko nie rosną, ale wręcz spadają. Organizacje rolnicze alarmują, że wielkie sieci handlowe wykorzystują swoją dominującą pozycję na rynku i dyktują własne nieuczciwe warunki handlowe, miedzy innymi bardzo długie terminy płatności..

Drugi punkt deklaracji zawiera konkretne wezwanie do ustanowienia odpowiednich przepisów prawnych.

Swoje poparcie wyraziły organizacje rolnicze (głównie skupione w międzynarodowej COPA-COGECA) jak również producenci żywności, z całej Europy, którzy zdecydowanie zabiegali o uchwalenie tej rezolucji. Z polskich organizacji – Polska Rada Przemysłu Żywnościowego, w skład, której wchodzą Polska Federacja Producentów Żywności, Związek „Polskie Mięso”, Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy”, Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków”, Stowarzyszenie Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród innych polskich organizacji znalazła się także Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi.


Parlament Europejski przyjął deklarację broniącą ludzi przed nadużyciami wielkich sieci handlowych. Cieszę się tym bardziej, że jestem jednym ze współautorów tej deklaracji.

W październiku ubiegłego roku (2007) wraz z czworgiem posłów do Parlamentu Europejskiego: panią Caroline Lucas z Wielkiej Brytanii, panią Helene Flautre (Francja), panem Harlem Desir (Francja) oraz panem Gyula Hegyi (Węgry) rozpoczęliśmy akcję zbierania podpisów pod deklaracja pisemną w sprawie ukrócenia nadużyć, jakich dopuszczają się wielkie sieci handlowe w stosunku do konsumentów, dostawców, a także pracowników.

Deklaracja, zawiera dwa zasadnicze punkty. Po pierwsze wezwanie Komisji Europejskiej, aby pilnie zbadała wpływ koncentracji handlu detalicznego na sytuacje rynkową. Chodzi między innymi o to, że ceny produktów spożywczych rosną, podczas gdy dochody rolników nie tylko nie wzrastają, ale wręcz spadają. Organizacje rolnicze alarmują, że wielkie sieci handlowe wykorzystują swoją dominującą pozycję na rynku i dyktują własne nieuczciwe warunki handlowe, między innymi bardzo długie terminy płatności.

Drugi punkt deklaracji wzywa do wprowadzenia odpowiednich regulacji unijnych, które ucywilizują działalność hipermarketów i zapewnią ochronę konsumentów, dostawców i pracowników przed nadużyciami wielkich sieci.

Deklaracja pisemna podlega procedurze, iż w ciągu 3 miesięcy zbiera się pod nią podpisy posłów i jeśli podpisze się ponad połowa posłów (co najmniej 393) to staje się ona oficjalnym dokumentem Parlamentu. I tak się właśnie stało z naszą deklaracją. Właśnie dziś, w ostatnim dniu akcji, przekroczyliśmy liczbę 400 podpisów, a to oznacza, że deklaracja jest juz oficjalnym stanowiskiem całej Izby.

 

Parlament Europejski stanowczo staje w obronie ludzi przed nadużyciami hipermarketów. Cieszę się z tego bardzo. Tym bardziej, że zebranie podpisów jest bardzo trudne i na 115 deklaracji zainicjowanych w 2007 roku, tylko 8 zakończyło się sukcesem.

Bardzo dziękuję wszystkim posłom, którzy poparli deklaracje. Byli wśród nich prawie wszyscy posłowie z Polski. Bardzo dziękuje organizacjom rolniczym oraz producentów żywności, z całej Europy, którzy wspierali starania o przyjęcie deklaracji. Z organizacji krajowych mocno nam pomogła Polska Federacja Producentów Żywności, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi a także Izba Gospodarcza „Polskie Mięso”.

Co dalej? Teraz czekamy na to, co przygotuje i przedstawi Komisja Europejska, który musi zareagować na inicjatywę Parlamentu. Konieczne też będą działania na szczeblu krajowym. Deklaracja Parlamentu Europejskiego powinna stanowić zachętę dla władz krajowych, aby skontrolowały działania wielkich sieci handlowych i zaproponowały też odpowiednie rozwiązania krajowe.

Trochę mnie martwi, że działania w kraju idą akurat w odwrotnym kierunku, bo w Sejmie słyszę o inicjatywie większości sejmowej, która chce zmiany prawa w kierunku ułatwienia lokalizacji i działalności wielkich obiektów handlowych. Nie jest to zgodne z tendencjami europejskimi.

Pelny tekst przyjetego Oswiadczenia, posiadajacego status oficjalnego dokumentu Parlamentu Europejskiego, znajda Panstwo na  stronie internetowej www.januszwojciechowski.pl w dziale „Publikacje”.