Protest przed Ambasadą w Londynie

A7hMdhKlN_k

W lutym 2014 roku odbył się protest przed polską Ambasadą w Londynie pod hasłami: POZWÓLCIE POLSKIM ROLNIKOM SPRZEDAWAĆ ICH WŁASNĄ ŻYWNOŚĆ!
Komu zależy na tym aby w Polsce najlepszej jakości żywność była nielegalna? STOP KRYMINALIZACJI ROLNIKÓW. STOP KRYMINALIZACJI SPRZEDAŻY LOKALNEJ ŻYWNOŚCI!
FILM: Protest przed polską Ambasadą w Londynie

Ponad sto osób, które uczestniczyły w Londynie w seminarium dotyczącym żywności podpisało apel do Premiera i Rządu RP aby pozwolił małym i średnim rolnikom sprzedawać ich produkty bowiem obecnie, na mocy prawa polskiego, jest to niemożliwe. Wśród osób, które podpisały apel m.i.: Sally Fallon Morell – Prezydent Fundacji Weston A. Price (USA), dr Beverly Rubik (USA), dr Stephanie Seneff (USA) – z Instytutu Technologii w Massachusetts (USA), Dr Natasha Campbell-McBride – Dyrektorka Kliniki Żywienia w Cambridge (UK), Dr Michael Antoniou z Londyńskiej Szkoły Medycznej w King’s College (UK).

Autorzy apelu są zdumieni słysząc, że najsmaczniejsze i pożywne jedzenie z wiejskiego domu w Polsce – jest nielegalne. Wzywają Premiera i Rząd RP do dokonania natychmiastowych zmian w prawie bowiem przepisy te nie przyszły z Brukseli, lecz z Warszawy!

Rozporządzenie (WE) 852/2004 Parlamentu i Rady w sprawie higieny środków spożywczych precyzuje, że przepisy dotyczące higieny dla środków produkcji powinny mieć zastosowanie jedynie do przedsiębiorstw, których specyfika działania zakłada ciągłość działań i pewien sposób organizacji, a wymóg dokumentacji musi być elastyczny, aby NIE POWODOWAŁ NADMIERNEGO OBCIĄŻENIA BARDZO MAŁYCH PRODUCENTÓW.

W Polsce do tej pory nie stworzono przepisów odrębnych dla małych producentów i małych gospodarstw rolnych!

Po zapoznaniu się opiniami z Biura Analiz Sejmowych w sprawie zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych widać wyraźnie, że dalej nie ma woli dokonania zmian w prawie, które uniemożliwa indywidualnym rolnikom wykonywanie w pełnym zakresie ich zawodu.

Domagamy się od Pani/Pana wzięcia pod uwagę argumentów zarówno Polaków jak i obywateli z innych krajów i PILNE stworzenie odpowienich przepisów umożliwiających przetwórstwo w rodzinnych gospodarstwach rolnych i lokalną sprzedaż żywności wytowrzonej w gospodarstwie rolnym jak to ma miejsce w innych krajach Unii Europejskiej.

Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
Sir Julian Rose, prezes