Protest Rolników

ICPPC popiera protesty i postulaty Komitetu Protestacyjnego Rolników
Województwa Zachodniopomorskiego
, którzy domagają się:

  • Realizacji naszych postulatów zgłoszonych 05 grudnia 2012r., w zakresie gospodarowania gruntami oraz ustaleń i wniosków pokontrolnych NIK.
  • Zaprzestania wyprzedaży ziemi z Zasobu WRSP, ze względu na brak zabezpieczeń przed jej przepływem w ręce obcego kapitału oraz przeciwdziałających jej nadmiernej koncentracji.
  • Szybkiego przygotowaniu i uchwalenia rozwiązań prawnych umożliwiających sprzedaż bezpośrednią.
  • Ustawowego zakazu uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO).
  • Skutecznych działań interwencyjnych przeciwdziałających pogarszaniu się sytuacji na rynkach rolnych, szczególnie na rynku mięsa wieprzowego.
  • Wprowadzenia pod obrady Sejmu wniosku obywatelskiego w sprawie referendum w obronie Lasów i Polskiej Ziemi.

Więcej informacji o proteście na: