Proszę Polsko Nie Umieraj

Z życzeniami
Miłości, Mocy, Odwagi i Solidarności

Jadwiga i Julian

Ważny i piękny przekaz poniżej!

Witek Muzyk Ulicy – Proszę Polsko Nie Umieraj