Popierajmy polskich rolników

POPIERAJMY DOBRYCH POLSKICH ROLNIKÓW BO KORPORACJE ZROBIĄ Z NAS NIEWOLNIKÓW – pod takim hasłem kluczowe organizacje poparły protestujących rolników.

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, Koalicja Polska Wolna od GMO, Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze i Best Proeko, popierają protestujących rolników. W szczególności razem z rolnikami żądamy realizacji postulatów zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w obrocie ziemią oraz domagamy się wprowadzenia przepisów umożliwiających rolnikom przetwarzanie własnych surowców gospodarczych i ich sprzedaży. Przepisy sanitarne dotyczące takiej działalności powinny być dostosowane do skali oraz sezonowości produkcji. Obecny stan prawny skutecznie uniemożliwia rolnikom prowadzenie działalności przetwórczej, która mogłaby polepszyć kondycję finansową gospodarstw i umożliwić konsumentom dostęp do lokalnych produktów.

Podobnie jak protestujący rolnicy stanowczo żądamy wprowadzenia zakazu obrotu i upraw GMO, zawartego w ustawie, a nie w formie rozporządzeń łatwych do uchylenia.

KONTAKT: Jadwiga Łopata, tel.: 33 8797114, jadwiga@icppc.pl Edyta Jaroszewska – Nowak, tel.: 609645386, edytaj66@tlen.pl Anna Bednarek, tel.: 602713551, best_proeko@o2.pl Anna Szmelcer, tel.: 607295055, annaszmelcer@wp.pl