Permakultura – Współdziałać z naturą

Koncepcja Permakultury pochodzi z Tasmanii (Australia). Jest wynikiem współpracy Billa Mollisona i Davida Holmgrena we wczesnych latach siedemdziesiątych. Mollison założył Instytut Permakultury w Stanley w  Tasmanii a równocześnie rozwijał 67 hektarowe gospodarstwo permakulturowe, gdzie testował wiele nowych pomysłów.

“Permanentna kultura” (trwała uprawa, rolnictwo) jest sposobem świadomego projektowania i utrzymania produktywnych rolniczych ekosystemów, które mają różnorodność, stabilność i odporność naturalnego ekosystemu.

To również harmonijna integracja krajobrazu i ludzi, która dostarcza im jedzenie, energię, schronienie i (zaspokaja) inne materialne lub niematerialne potrzeby w  zrównoważony sposób. Jednym z podstawowych celów jest umożliwienie powrotu do harmonijnej współpracy z naturą w celu stworzenia zdrowych, prosperujących ekosystemów oraz zachowania bioróżnorodności. Z pomocą tej metody dąży się również do osiągnięcia optymalnej samowystarczalności, a także do wzięcia przez człowieka pełnej odpowiedzialności za swe najbliższe otoczenie i środowisko naturalne.

Permakultura kładzie szczególny nacisk na faworyzowanie zasobów biologicznych ponad zasoby mechaniczne kiedy tylko jest to możliwe. Bazuje na 12 zasadach opracowanych przez Davida Holmgrena, które mówią m.in. :

  • Pierwszy krok: oglądaj i ucz się o swoim otoczeniu.
  • Małe i powolne rozwiązania dają czas do refleksji na temat skuteczności tego rozwiązania, bez obawy o niezamierzone konsekwencje.
  • Natura jest zmienna i nie zawsze daje przewidywalne odpowiedzi.
  • Korzystanie z różnorodności daje nam „ubezpieczenie od katastrofy”.
  • W „różnorodności ma znaczenie” liczba funkcjonalnych połączeń między elementami.
  • Podstawowe potrzeby, takie jak żywność, schronienie, woda i energia powinny być zapewnione więcej niż jednym sposobem.
  • Najpierw wyobraź sobie całość a następnie uzupełniaj ją szczegółami.
  • Używaj i doceniaj odnawialne zasoby i usługi.
  • Próbuj uchwycić tak wiele źródeł energii, jak to możliwe.
  • Ograniczaj, używaj ponownie, przetwarzaj surowce.

W 2008 roku dr Karl Schmidt z Dakoty (USA), razem ze swoimi studentami zaprojektował i założył PERMAKULTUROWY OGRÓD LEŚNY w POTOCZKU. ZAPRASZAMY!