Od Prezesa Farmers for Action, Davida Handleya

Związek angielskich rolników „Farmers For Action” nie usprawiedliwia żadnej formy grabieży ziemi w Polsce przez korporacje. W naszym przekonaniu, rodzime społeczności rolnicze nie powinny być rugowane ze swej ziemi po to, by przyszły tam wielkie korporacje i praktycznie siłą wyrzuciły miejscowa ludność z jej ziemi w imię produkcji żywności.

Dla dobra przyszłych pokoleń rząd polski powinien działać na rzecz ochrony miejscowych społeczności rolniczych; powinien także chronić swój kraj przed wciąż rosnącym zagrożeniem – uprawami GMO, które ostatecznie nie przynoszą zysku rolnikom, lecz napełniają kieszenie korporatom. Powinien on zdawać sobie sprawę, że konsumenci mówią głośno NIE dla produkcji żywności GM.
Kraj tej wielkości co Polska bez GMO byłby wyjątkowy i mógłby sprzedawać produkty wolne od GMO całemu światu, a to przyniosłoby stałe dochody bezpośrednio polskim rolnikom.

Pozdrawiam
David Handley, Prezes Farmers for Action, Anglia