Ocena rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego przez profesora SGGW

Warto poznać stanowisko nt. rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego, wyrażone przez profesora SGGW, Mieczysłąwa Górnego, pod koniec swego życia, w jednym z jego ostatnich artykułów w czasopismach naukowych, 
Górny, 2004, Ekorozwój jedyną drogą polskiej wsi i rolnictwa – Studia_Ecologiae_et_Bioethicae-r2004-t2-s389-398 https://www.icppc.pl/wp-content/uploads/2019/11/Studia_Ecologiae_et_Bioethicae-r2004-t2-s389-398-9a7.pdf
w którym autor mówi prawdę prosto z mostu, zaczynając na I-szej stronie od takich stwierdzeń, cytuję:

– „Współczesne rolnictwo konwencjonalne, a w jego ramach szeroko na świecie rozprzestrzenione, przemysłowe, wywiera niestety destrukcyjny wpływ na zdrowie człowieka, tak poprzez degradację przyrody, jak i żywności.
(…)
Współczesne rolnictwo ekologiczne nie tylko dostarcza żywności najwyższej, gwarantowanej jakości żywieniowej, dzięki kontroli stanu środowiska oraz kontroli sposobu produkcji, zapewnia także najskuteczniejszą ochronę przyrody i krajobrazów wiejskich na obszarach zagospodarowanych rolniczo, czyli poza obszarami chronionymi prawnie – (w parkach narodowych, p. krajobrazowych, rezerwatach itp.).”