Nowy raport ONZ wzywa do przekształceń w rolnictwie

20 września, 2013, autor: Ben Lilliston   

W naszych systemach wyżywienia, rolnictwa i handlu potrzebne są zmiany transformacyjne, w kierunku zwiększenia różnorodności w uprawach rolnych, ograniczeniu stosowania nawozów i innych dodatków, wspierania drobnych rolników i stworzenia silnych systemów lokalnego zaopatrzenia w żywność. Taki jest wniosek nadzwyczajnego nowego dokumentu Konferencji ds. Handlu i Rozwoju ONZ (UNCTAD).

 

Raport, zatytułowany „Przegląd handlu i środowiska w 2013 r. Obudźcie się, zanim będzie za późno”, zawiera materiały 60 ekspertów z całego świata (w tym komentarz IATP – Instytutu Polityki Rolniczej i Handlowej).

Raport zawiera wnikliwe analizy nt. przechodzenia na bardziej zrównoważone i elastyczne rolnictwo, produkcji żywca i zmian klimatu, znaczenia studiów i badań naukowych, roli gospodarowania ziemią oraz roli reformy globalnych przepisów handlowych.

Raport wiąże bezpieczeństwo świata i jego narastającymi konfliktami z pilną potrzebą przekształcenia rolnictwa w kierunku zwanym „intensyfikacją ekologiczną”. Końcowy wniosek raportu brzmi: „Oznacza to szybki i istotny zwrot od konwencjonalnej produkcji przemysłowej, opartej o uprawy monokulturowe i wysoce uzależnionej od dostarczania substancji z zewnątrz, ku całej mozaice zrównoważonych, odnawialnych systemów produkcji, które zarazem znacznie poprawią wydajność małych gospodarstw rolnych”.

Raport UNCTAD sformułował główne wskaźniki niezbędnej w rolnictwie transformacji:

  • Zwiększenie zawartości węgla w glebie i poprawienie integracji produkcji roślinnej ze zwierzęcą, oraz większe włączenie upraw leśnych i roślin dzikich.

  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w produkcji zwierzęcej.

  • Zredukowanie gazów cieplarnianych poprzez zrównoważoną gospodarkę terenami leśnymi, bagiennymi i łąkami.

  • Optymalizacja zużycia nawozów organicznych i nieorganicznych, w tym poprzez zamknięte cykle pokarmowe w rolnictwie.

  • Zmniejszenie marnotrawstwa w łańcuchach pokarmowych.

  • Zmiana wzorców dietetycznych w kierunku spożycia nieszkodliwego dla klimatu.

  • Reforma międzynarodowego systemu handlowego w zakresie żywności i rolnictwa.

Materiał IATP skupił się na wpływach liberalizacji handlu na gospodarkę rolną. Przedstawiono dowody, iż liberalizacja handlu zarówno w ŚOH (WTO) jak i w układach regionalnych, np. Północnoamerykańskim Układzie Wolnego Handlu (NAFTA ), zwiększyła nieprzewidywalność i skoncentrowanie się korporacji na rynkach rolnych, jednocześnie osłabiając rozwój lokalnych systemów agro-ekologicznych, które lepiej służą rolnikom.

Ustalenia raportu pozostają w ostrej sprzeczności z rosnącym naciskiem na nowe porozumienia o wolnym handlu, w tym Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) i Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne między USA a UE (TTIP), które rozszerzają dawno zdyskredytowany model rozwoju ekonomicznego, zaprojektowanego przede wszystkim dla wzmocnienia kontroli wielonarodowych korporacji i instytucji finansowych nad gospodarką światową. Ani globalne rozmowy o klimacie, ani inne globalne konferencje poświęcone bezpieczeństwu żywnościowemu nie uwzględniły tej pilnej potrzeby przekształceń w rolnictwie, wyrażonej w raporcie UNCTAD.

 

W 2007 r. podobne wnioski sformułował inny ważny raport układu multilateralnego, „Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój” (IAASTD), z udziałem ekspertów z ponad 100 krajów (i zatwierdzony przez niemal 60 krajów). Raport ten konkludował, iż „Biznes jak zwykle nie jest wyjściem”, a zwrot w kierunku podejścia agro-ekologicznego jest pilny i konieczny dla bezpieczeństwa żywnościowego i zdolności regeneracyjnych klimatu. Niestety, w większości kontynuowano biznes jak zwykle. Może ten nowy raport UNCTAD stanie się punktem krytycznym dla dokonania transformacji, która musi mieć miejsce, „zanim będzie za późno”.

źródło: http://www.iatp.org/blog/201309/new-un-report-calls-for-transformation-in-agriculture