Nota Prasowa RAZEM DLA DOBREJ ŻYWNOŚCI

Kolumna rolników z zachodniopomorskiego, która dotarła 18 lutego do Warszawy przywiozła ze sobą 3 niezwykle ważne, także i dla mieszkanców miast, postulaty:

  1. umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych,
  2. ustawowego zakazu obrotu i uprawy GMO,
  3. ustawy zapobiegającej wyprzedaży ziemi obcokrajowcom.

„Dobra polska żywność jest eksportowana za granicę po niskich cenach, a skażona żywność zagraniczna poprzez sieci supermarketów jest sprzedawana w Polsce”. – mówi Edyta Jaroszewska-Nowak, inicjatorka i uczestniczka kolumny.

„Dzisiaj, zgodnie z prawem, rolnikowi nie wolno sprzedawać, jeśli nie prowadzi firmy, takich produktów jak: soki, dżemy, przeciery, kasze, mąki, chleb domowy, mięso surowe i jego przetwory (poza drobiem, zajęczakami i dziczyzną), oleje, masło, sery, mleko i wiele innych. … Sprzedaż wyżej wymienionych produktów jest NIELEGALNA i GROZI WYSOKIMI KARAMI. To oczywiście powoduje, że rolnicy nie mogą właściwie uprawiać swojego zawodu i nie mogą uczciwie zarobić na życie”. -dodaje Józef Nowak, mąż Edyty. Oboje prowadzą gospodarstwo w zachodniopomorskim.

Polityka kolejnych rządów doprowadziła do upadku przemysłu i przejęcia przez obcy kapitał przetwórstwa żywności i handlu.
Sytuację może zmienić tylko wspólne działanie wszystkich, którzy chcą mieć dostęp do dobrej żywności… a więc RAZEM DLA DOBREJ ŻYWNOŚCI.
WIĘCEJ:
https://razemdladobrejzywnosci.wordpress.com/
oraz www.icppc.pl

OSOBY KONTAKTOWE: Edyta Jaroszewska-Nowak i Józef Nowak, tel.
609645386 lub 667954653