MŚ wraca do prac nad ustawą o GMO

Ministerstwo Środowiska wróciło do prac nad ustawą o GMO i chwali się, że „… resort środowiska chce stworzyć przejrzysty system, który z jednej strony będzie gwarantował rolnikom swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, a z drugiej umożliwi im wyłączenie pewnych obszarów spod upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych…” CZYTACIE TO SAMO CO MY? …POZWOLI NA WYŁĄCZENIE PEWNYCH OBSZARÓW SPOD UPRAW GMO…czyli normą będą uprawy GMO a pewne obszary będzie można wyłączyć na uprawy tradycyjne?…CÓŻ ZA HOJNOŚĆ:(

I jeszcze jedna hojność resortu środowiska: „…Chcielibyśmy, żeby również sąsiedzi, czyli właściciele pól, które graniczą z uprawami GM, mieli możliwość wypowiedzenia się na ten temat…”

CAŁOŚĆ m.in.:http://www.biznes.newseria.pl/news/ministerstwo_srodowiska,p1817438793

A więc czeka nas kolejne starcie w obronie Polski przed GMO.