Miasto – Wieś – Dobrze Jeść!

Wspólna Polityka Rolna musi ulec zmianie tak aby rolnicy mogli produkować dobrej jakości żywność a kupujący mogli ją kupować.

Tego lata ci, którzy nie chcą GMO, chowu przemysłowego zwierząt i brutalnej chemizacji rolnictwa z całej Europy przemaszerują do Brukseli pieszo, pojadą na rowerach i traktorach. Na tej trasie wezmą oni udział w różnych wydarzeniach, działaniach i protestach.

NASZE DZIAŁANIA ROZPOCZYNAMY już 13 września i będą trwały do 19 września 2012.

Zobacz więcej [tutaj]