Masz prawo wiedzieć

Celem tej broszury jest przybliżenie faktów, które są ukrywane lub podawane skrótowo, szybko i niejasno. Tymczasem chodzi o kluczowe dla nas wszystkich sprawy: niezależność żywieniową, nasze zdrowie, stan środowiska naturalnego.

Jeśli natychmiast nie podejmiemy zdecydowanych działań to w nadchodzących latach triumf odniosą ponadnarodowe korporacje. Zaleją one nasze rynki niechcianą, szkodliwą dla zdrowia i środowiska żywnością modyfikowaną genetycznie (GMO). Wkrótce możemy być pozbawieni możliwości wyboru żywności którą chcemy produkować i konsumować. Wiadomości zawarte w tej broszurce przybliżają zagrożenia związane z GMO i sposoby obrony przed nimi. Lokalne i regionalne działania przeciw GMO mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia dalszego istnienia rolnictwa wolnego od GMO i żywności bez GMO.

Broszura w formacie pdf tutaj