Manifest ekowsi

data: 2 września 2002, źródło: Gazeta Krakowska

Dożynki Wojewódzkie w Stryszowie

Na wojewódzkie dożynki w Stryszowie przyjechało około 600 rolników z Małopolski. Nie przez przypadek na tegoroczne obchody Święta Dziękczynienia wybrano podwadowicką wieś. Stryszów ma status gminy ekologicznej i prężnie działające organizacje pozarządowe. To nie oznacza jednak, że wieś różni się bardzo od innych małopolskich gmin wiejskich.

 

Bezrobocie w Stryszowie przekracza 12 procent. Na 1250 gospodarstw tylko 840 produkuje żywność. Ziemia 410 rolników zarasta chwastami. Jedynie 32 gospodarzy ma więcej niż pięć hektarów ziemi uprawnej, reszta to właściele 2,5-hektarowych pól. Prócz nich w Stryszowie działa 10 gospodarstw ekoturystycznych. W ekoturystyce miejscowy samorząd upatruje szansy rozwoju miejscowego rolnictwa.

O przetrwanie małych gospodarstw od lat walczy w Stryszowie Jadwiga Łopata, laureatka amerykańskiej nagrody Goldmana w dziedzinie ekologii. Założycielka Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego oraz Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC), pomaga miejscowym rolnikom podejmować opłacalne gospodarowanie metodami ekologicznymi.

– To dzięki tym tradycyjnym, małym gospodarstwom rodzinnym możemy jeszcze nie zapomnieć jak smakuje prawdziwy chleb, mleko, masło i wiele innych produktów. Najwyższy czas abyśmy odeszli od stereotypowego myślenia i docenili fakt, że tradycyjne sposoby gospodarowania, wykorzystywanie starych odmian i ras roślin i zwierząt, składają się na małopolski krajobraz rolniczy, który jest wartością i dziedzictwem kulturowym i ekologicznym – mówiła wczoraj Jadwiga Łopata.

Wojewódzkim Dożynkom patronował marszałek sejmiku małoposkiego, Marek Nawara. Podczas mszy świętej w Stryszowie kilkadziesiąt dożynkowych wieńcy z całej Małopolski poświęcił ks. infułat Janusz Bielański, proboszcz wawelskiej katedry.

(greg)