List dr Jacka Nowaka do protestujących rolników

Do Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, protestujących od grudnia 2012 w Szczecinie

Popieram Waszą akcję protestacyjną i Wasze postulaty, w szczególności żądania: a) wprowadzenia moratorium na sprzedaż ziemi z Zasobu WRSP, do czasu wprowadzenia rozwiązań chroniących interesy rolników rodzinnych, interes Polski, b) różnorodnych form wsparcia rolnictwa rodzinnego, c) ustawowego zakazu upraw GMO.

Warto zwrócić jeszcze uwagę na fakt ustawowego pozbawiania od kilku lat Was, rolników, od tysiącleci respektowanych praw obrotu, a nawet darowizny własnego materiału siewnego, a także przetworzonych przez Was Waszych płodów rolnych (o ile nie spełnicie restrykcyjnych i kosztownych warunków). Takie prawa są przeciwko interesowi społeczeństwa i państwa polskiego.

Wasze postulaty i wyżej wspomniane prawa, których już zostaliście prawnie pozbawieni, wraz z bogactwem odmian dostosowanych do krajowych warunków glebowych, klimatycznych (i innych środowiskowych) stanowią fundament bezpieczeństwa żywnościowego kraju, w tym uniezależnienia od międzynarodowych korporacji i wyrażają rzeczywisty interes społeczeństwa i państwa polskiego.

Dlatego w pełni popieram Wasze postulaty i życzę takiego samego zrozumienia i działań wszelkich władz w Waszym, a więc i w naszym, tj. społecznym i narodowym interesie,

dr Jacek J. Nowak, profesor kontraktowy Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie