List do parlamentarzystów

Czy wiesz, że

NADSZEDŁ CZAS UPOMNIEĆ SIĘ O NASZE PODSTAWOWE PRAWO DOSTĘPU DO DOBREJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI. WYŚLIJ APEL DO parlamentarzystów. Poniżej przykładowy list. Można z niego skorzystać, ale lepiej dodać coś od siebie.

Listy adresowe posłów i senatorów są też dostępne
[tutaj]

UWAGA! Prosimy o przesłanie kopii na adres ICPPC (poniżej).

 

Szanowna Pani Poseł

Szanowny Panie Pośle,

dlaczego najlepszej jakości i najbardziej poszukiwana żywność jest nielegalna?

Polska jest obecnie związana najbardziej represyjnym prawem żywnościowym w całej Unii Europejskiej. Specjalnie wymyślono, w większości nieodpowiednie, przepisy sanitarno-higieniczne, aby uniemożliwić indywidualnym rolnikom wykonywanie w pełnym zakresie ich zawodu. Przepisy te nie przyszły z Brukseli, lecz z Warszawy!

Dzisiaj, zgodnie z prawem, rolnikowi nie wolno sprzedawać, jeśli nie prowadzi firmy, takich produktów jak: soki, dżemy, przeciery, kasze, mąki, chleb domowy, mięso surowe i jego przetwory (poza drobiem, zajęczakami i dziczyzną), oleje, masło, sery, mleko i wiele innych. … Sprzedaż wyżej wymienionych produktów jest NIELEGALNA i GROZI WYSOKIMI KARAMI.

Supermarkety i spożywcze korporacje z wielkim sukcesem lobbują rząd RP. Zapewnia im to kontrolę nad rynkiem żywnościowym i tym samym Polska niebezpiecznie traci niezależność żywnościową. Ale najwięcej traci konsument.

DOMAGAMY się od Pani/Pana podjęcia PILNYCH działań, które doprowadzą do tego, że już nigdy najlepszej jakości polska żywność nie będzie określana mianem nielegalnej.

UWAGA! Od 14 stycznia 2014 trwa protest rolników. Domagają się oni między innymi : … wprowadzenia przepisów umożliwiających rolnikom przetwarzanie własnych surowców gospodarczych i ich sprzedaży. Przepisy sanitarne dotyczące takiej działalności powinny być dostosowane do skali oraz sezonowości produkcji. Obecny stan prawny skutecznie uniemożliwia rolnikom prowadzenie działalności przetwórczej, która mogłaby polepszyć kondycję finansową gospodarstw i umożliwić konsumentom dostęp do lokalnych produktów.

POPIERAMY POWYŻSZY POSTULAT PROTESTUJĄCYCH ROLNIKÓW i DOMAGAMY SIĘ OD PANI/PANA WPROWADZENIA USTAWY I/LUB REGULACJI, KTÓRE ZAPEWNIĄ REALIZACJĘ POWYŻSZEGO POSTULATU W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM.

! Domagamy się dostosowania przepisów sanitarnych do skali produkcji tak, aby były one korzystne dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych i dla konsumentów, którzy poszukują dobrej jakości żywności.

! Domagamy się zalegalizowania sprzedaży bezpośredniej przez rolników zarówno nieprzetworzonych, jak i przetworzonych produktów żywnościowych, jak to ma miejsce w innych krajach Unii Europejskiej.

 

Z poważaniem,

Imię i nazwisko, twój podpis