Konferencja „Ochrona i promocja prawdziwego jedzenia”

Ponad sto osób z Polski, Austrii, Niemiec i Anglii wzięło udział w międzynarodowej konferencji pt. „Ochrona i promocja prawdziwego jedzenia” [zobacz program konferencji]. Konferencja odbyła się w Austriackim Konsulacie Generalnym w Krakowie, w dniu 22 lutego 2013r., z uprzejmości Konsula Generalnego Christophe Ceska.
Od dr. Eva Claudia Lang, Dyrektorki Departamentu ds. Inżynierii Genetycznej Austriackiego Ministerstwa Zdrowia dowiedziliśmy się, że w Austrii obowiązują następujące zakazy upraw GMO:

  •  kukurydza MON810 od 1999 roku,
  •  kukurydza T25 od 2000 roku,
  •  ziemniak Amflora od 2010 roku.

W Austrii obowiązują także ZAKAZY IMPORTU genetycznie zmodyfikowanych nasion:

  •  rzepak GT 73 od 2006 roku,
  •  kukurydza MON863 od 2008 roku,
  •  rzepak Ms8xRf3 od 2008 roku.

Powyższe zakazy dotyczą również linii upraw, które powstałyby w kombinacji z wyżej wymienionymi.
Ponadto w Austrii obowiązuje również zakaz sprzedaży wszystkich nasion GMO w celu uprawy. Austria ma swój program ochrony tradycyjnych nasion, bank rodzimych nasion szeroko dostępny dla rolników i efektywny program wspierania ekologicznego rolnictwa.

WSZYSTKIE ZAKAZY ZOSTAŁY WPROWADZONE w Austrii W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEGO W UNII EUROPEJSKIEJ PRAWA. AUSTRIA NIE PŁACIŁA ŻADNYCH KAR ZA WPROWADZONE ZAKAZY!
Wprowadzając powyższe zakazy Austria korzystała przede wszystkim z Art 23 Dyrektywy 2001/18/WE, który mówi:
’…Dyrektywa 2001/18/WE ma na celu, zgodnie z zasadą ostrożności, przeciwdziałanie nieodwracalnym szkodom jakie może mieć dla środowiska naturalnego uwolnienie żywych, genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Skutki takiego uwolnienia mogą być bowiem nieodwracalne, gdyż organizmy te mogą rozmnażać się w środowisku naturalnym i przekraczać granice państwowe, tym samym wywierając wpływ na inne państwa członkowskie…”

W Austrii jest również system znakowania żywności produkowanej bez użycia GMO. Na rynku jest ponad 2000 produktów żywnościowych produkowanych bez użycia GMO, wśród nich: mleko, jajka, kurczaki. Obecnie rząd Austrii we współpracy z rolnikami i organizacjami pozarządowymi pracuje nad programem wprowadzenia na szeroką skalę produkcji wieprzowiny bez użycia GMO. W tym celu Austria zamierza produkować więcej pasz wolnych od GMO na bazie rodzimych upraw soi ekologicznej lub importu pasz wolnych od GMO.

Po wysłuchaniu tych informacji trudno nie wyciągnąć wniosku, że Rząd RP od wielu lat po prostu oszukuje Polaków udając, że chce wprowadzić zakaz GMO bowiem zamiast konkretnych zakazów (jak ma to miejsce w Austrii) mamy genetycznie zmodyfikowane nasiona w sprzedaży, coraz więcej żywności z GMO na półkach sklepowych i perspektywę utraty niezależności żywnościowej. Mamy również ograniczenia w dostępie do tradycyjnych nasion a najwyższej jakości żywność jest kwalifikowana jako nielegalna.

Konferencję zorganizowali: Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie i Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

Prezentacje: