Komu służą tzw. konsultacje publiczne – sprzedaż bezpośrednia niepewna!

18 maja 2016 – kończą się konsultacje rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, która ma wejść w życie DOPIERO(!) 1 STYCZNIA 2017.

CZY UWAGI TYSIĄCA POLAKÓW – KONSUMENTÓW I ROLNIKÓW ZOSTANĄ UWZGLĘDNIONE? … Domagamy się, aby wprowadzić w powyższym rządowym projekcie ustawie tzw. derogacje/wyłączenie jej obowiązywania/ dla małej(!) domowej produkcji żywności. Taka produkcja byłaby normalizowana przez drugi projekt ustawy, który powstał w ścisłej współpracy z rolnikami-praktykami: „O sprzedaży żywności przez rolników”. Został on złożony do laski marszałkowskiej przez KUKIZ’15 już kilka miesięcy temu, ale, niestety, trafił do tzw. „sejmowej zamrażarki”. Czas wprowadzić tę propozycję ustawy w życie.

 

Rządy innych krajów UE umożliwiają swoim rolnikom sprzedaż takiej żywności bez zbędnych utrudnień, polski rolnik też ma do tego prawo…” – napisali do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla i Sir Julian Rose, dyrektorzy Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.
Mają poparcie ponad 130 ORGANIZACJI I GOSPODARSTW REPREZENTUJĄCYCH TYSIĄCE POLAKÓW oraz około 9 000 obywateli (rolnicy, konsumenci, naukowcy, lekarze, sołtysi i wójtowie) którzy podpisali petycję „Alarm – brońmy dobrej żywności” – podpisy cały czas spływają.

Rolniczy projekt ustawy, „O sprzedaży żywności przez rolników”, którego bronią tysiące Polaków stwarza warunki do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa bez zbędnego krępowania (!) drobnych i średnich rolników przepisami sanitarno-higienicznymi i innymi. Przywraca rolnikowi NATURALNE PRAWO do wytwarzania i sprzedaży żywności, a konsumentom umożliwia, a właściwie także przywraca LEPSZY DOSTĘP do niej.

O rządowej ustawie, której autorzy zupełnie zignorowali propozycje zawarte w ustawie napisanej przez rolników, rolnicy i konsumenci mówią: „…Proponowanie podobnych rozwiązań prawnych, utrudnień, systemu kontroli i kar dla rolników, którzy produkują, przetwarzają i chcą sprzedać w sezonie małe ilości żywności, w porównaniu z tymi, których produkcja jest zdecydowanie większa, doprowadzi do dalszego niszczenia i upadku mniejszych gospodarstw rodzinnych…w dodatku rządowa ustawa utrudni konsumentom dostęp do dobrej żywności”.

..Żywność dobrej jakości na naszych stołach jest PODSTAWĄ ZDROWIA całego narodu. Polacy chcą mieć łatwy dostęp do takiej żywności od polskich rolników…podkreśla Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka gospodarstwa edukacyjnego EKOCENTRUM Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

KONTAKT:
Jacek J. Nowak, tel.: 887 027862, (dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC))
Jadwiga Łopata, jadwiga@icppc.pl

DODATKOWE INFORMACJE:
LISTA ORGANIZACJI, GOSPODARSTW i OSÓB KTÓRE POPARŁY Projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników:
http://icppc.nazwa.pl/pliki/2016/alarm.pdf

Rolniczy projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustawy z autopoprawkami
http://icppc.pl/https://www.icppc.pl/wp-content/uploads/2016/04/1-cd2.pdf

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284402