FORUM „ŻYWNOŚĆ I WOLNOŚĆ”. BUDUJEMY POZYTYWNĄ PRZYSZŁOŚĆ.

FORUM „ŻYWNOŚĆ I WOLNOŚĆ”. BUDUJEMY POZYTYWNĄ PRZYSZŁOŚĆ.

Zapraszamy na to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie z okazji jubileuszu 21-lecia ICPPC (*)

Miejsce: Kraków, hotel Europejski/Ukryty Pałacyk Europejski, ul. Lubicz 5 http://www.ukryty-palacyk.pl/kontakt

Rejestracja online do 22 listopada: https://forms.gle/NBL8d5k1588pwhTG7

Termin: 28.11.2021 (niedziela), godz. 10:00

10:00 Rejestracja

10:15 Powitanie gości i przedstawienie celu spotkania – Jadwiga Łopata i Julian Rose

10:30 Dobre i złe przemiany na polskiej wsi (na tle historii ICPPC) – Jadwiga Łopata

11:00 Zdrowie zaczyna się na talerzu – Jacek Nowak

11:30 Wolność i samowystarczalność – Jolanta Dal i Anna Bednarek

12:00 Zielona agenda OD POLA DO STOŁU, czyli jak UE i kabalistyczny plan Światowego Forum Ekonomicznego zamierzają zniszczyć rolnictwo – Paweł Połanecki

12:15 Budujemy pozytywną przyszłość. Życie na wsi jest piękne – Barbara Malina i Konrad Jan Szymański

12:30 Eksperyment demokratyczny się skończył. Umocnienie wspólnot – Julian Rose

13:00 Przerwa

13:45 Rozdanie nagród/dyplomów

14:00 Bezpośrednio od rolnika: żywność, energia…wolność – Tadeusz Rolnik

14:15 Co zrobić, żeby zarobić, czyli ekonomia dla młodzieży – Miranda Piłaszewicz

14:30 GMO – broń masowego rażenia – dr Zbigniew Hałat

15:00 Siejemy nasiona oporu – Justyna Socha

15:30 Wolność a Prawo – Paweł Nogal

16:00 Jak współpraca może uczynić Cię wolnym – Edyta Jaroszewska-Nowak

16:15 DEKLARACJA NA RZECZ ROLNICTWA I ŻYWNOŚCI XXI WIEKU: „ROLNICTWO DLA LUDZI I Z LUDŹMI” – Jadwiga Łopata i Julian Rose

16:30 Słowiańska mantra pomyślności – JARUHA

16:45 Zakończenie

(*) ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, 34-146 Stryszów 156, tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl www.icppc.pl

KRÓTKO O WYKŁADOWCACH:

Anna Maria Bednarek – współwłaścicielka rodzinnego gospodarstwa rolnego, ekologicznego. Prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO – CIS, współzałożyciel Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO, Porozumienie Karpaty Naszym Domem, Beskidy Łączą. Absolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Studia Podyplomowe na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ, Główny Instytut Górnictwa – Studia Podyplomowe z zakresu Czystsza Produkcja i Zarządzanie Ochroną Środowiska. Od 2015 Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jeleśni. http://bestproeko.pl

dr Zbigniew Hałat, konsultant w dziedzinie epidemiologii medycznej, noksolog, podczas specjalnego briefingu NAUKOWCY I POSŁOWIE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA RZECZ EUROPY WOLNEJ OD GMO: „Wierzę, że problemy spowodowane inżynierią genetyczną mają charakter globalny. Jest to proliferacja pewnego rodzaju biologicznej broni masowego rażenia”. Organizatorem wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim 12 czerwca 2007 r. był pan Janusz Wojciechowski, ówczesny Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, od 1 grudnia 2019 r. Komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa.

Edyta Jaroszewska-Nowak – absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie, pionierka rolnictwa ekologicznego, liderka zachodniopomorskiego stowarzyszenia Ekoland, doradca rolno-środowiskowy, była wiceprzewodnicząca wojewódzkich struktur Solidarności RI. Wyróżniona odznaką ” Zasłużony dla rolnictwa”. Od ponad 25 lat, wspólnie z mężem Józefem, prowadzą przykładowe ekologiczne gospodarstwo. Aktywnie włączyli się do działań na rzecz promocji dobrego rolnictwa i współpracy, suwerenności żywnościowej, praw gospodarstw rodzinnych, obrony polskiej ziemi, Polski Wolnej od GMO oraz sprzedaży bezpośredniej. Edyta stawia na samowystarczalność. https://pl-pl.facebook.com/edyta.jaroszewskanowak

Dr Jacek J. Nowak – emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. 42 lata oficjalnej pracy jako naukowiec i nauczyciel akademicki kolejno w WSE/AE w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, przez 10 lat członek Scientific and Medical Network, obecnie niezależny naukowiec, współpracuje z Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) oraz Koalicją Polska Wolna od GMO. http://renesans21.pl/wydarzenia/forum-swiadomych-wyborcow/wykladowcy/jaceknowak/

Jolanta Dal – Z wykształcenia: pielęgniarka dyplomowana, mgr filozofii po Uniwersytecie Lubelskim, audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy po Politechnice Krakowskiej. Od 2003 roku wspólnie z mężem prowadzi w Bieszczadach ekologiczne gospodarstwo rolne, agroturystyczne i zagrodę edukacyjną. Z zamiłowania: żona, rolnik i społecznik. Matka 5 dzieci. Od lat prowadzi na terenie gospodarstwa oraz poza nim warsztaty i szkolenia z zakresu ochrony bioróżnorodności, samowystarczalności, serowarstwa i nie tylko. Członek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. www.ohanadal.pl

Justyna Socha – matka czwórki dzieci, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, dziennikarka Warszawskiej Gazety i Zdrowia bez leków. Od 2017 roku wraz ze społecznością STOP NOP https://stopnop.com.pl/ organizuje co roku w czerwcu Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień, który w Warszawie gromadzi do 20 tysięcy osób. Powołała międzynarodową koalicję organizacji zabiegających o dobrowolność w kwestii szczepień – International Revolution for Choice.

Paweł Nogal – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek: Prawo. Wpisany na listę radców prawnych OIRP w Wałbrzychu w 1998 r. Od początku do dzisiaj zaangażowany w prace rodzinnej kancelarii radców prawnych, specjalizował się w prawie energetycznym i prawie bankowym. Działacz społeczny, od 2016 r. członek zarządu Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu w Warszawie, współzałożyciel stowarzyszenia WIR Masz Głos we Wrocławiu, współzałożyciel i współtwórca serwisu informacyjnego AlterShot.tv http://altershot.tv/ , jeden z założycieli Stowarzyszenia Prawników „Głos Wolności”. https://www.facebook.com/people/Pawe%C5%82-Nogal/100009010848136/

Paweł Połanecki – inżynier i ekonomista; absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej – Katedra Prawa i Finansów Międzynarodowych. Współzałożyciel Koalicji Polska Wolna od GMO.
Były wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego, współorganizator ogólnopolskiej deklaracji wszystkich sejmików wojewódzkich o woli stworzenia stref wolnych od GMO. Członek Europejskiej sieci Regionów Wolnych od GMO, ekspert i wykładowca międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych. Członek Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska do 2014 r. – prowadził Interwencje i blokady pozwoleń na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska.

Tadeusz Rolnik – prowadzi gospodarstwo ekologiczne, uprawia stare odmiany zbóż i wypieka smaczny i zdrowy chleb. Od lat jest przedsiębiorcą i prowadzi wspólnie z żoną Agnieszką firmę ROLAPIS ROL-APIS. Jest inicjatorem akcji „Cała Polska piecze chleb” i współzałożycielem Fundacja dla Ziemi i Chleba W swoim gospodarstwie organizuje co roku ekologiczne dożynki i prowadzi regularne spotkania informacyjno-edukacyjne. Tadeusz Rolnik TV https://www.youtube.com/channel/UCn6GE4o65J8D0uH87aA-ZuQ

Jadwiga Łopata – inicjatorka i współzałożycielka Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki-ECEAT, Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC, Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i 5G. Od 35 lat aktywnie działa na rzecz ochrony i promocji tradycyjnych wartości polskiej wsi oraz naturalnej i kulturowej różnorodności. Za swoją działalność została nagrodzona Nagrodą Goldmana (ekologiczny Nobel), Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem „Zasłużona dla Gminy Stryszów”. Jest nominowanym członkiem międzynarodowej sieci Innowatorów dla Dobra Publicznego – Ashoka. Prowadzi edukacyjne tradycyjne gospodarstwo ekologiczne EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl

Sir Julian Rose – współzałożyciel i prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC www.icppc.pl oraz współzałożyciel Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i 5G. Właściciel jednego z pierwszych ekologicznych gospodarstw w Anglii, działacz społeczny. Autor książek: „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, „W obronie życia”, „Pokonać umysł robota. Zachować człowieczeństwo” oraz setek artykułów www.renesans21.pl. Od 2002 roku większość czasu spędza w Polsce.

Miranda Piłaszewicz – licealistka, wcześniej aktywistka młodzieżowa (Warszawski Bunt), członkini pozaparlamentarnej społecznej grupy C19, wraz z prawnikami Grupy C19 współautorka ulotki CZŁOWIEKU, MASZ WYBÓR! Każą Ci wziąć zastrzyk? To bezprawie! Są na to paragrafy! Rodzicu nie krzywdź swojego dziecka!. Obecnie freelancer dziennikarka prowadząca Program Mirandy Piłaszewicz : „Co zrobić, żeby zarobić, czyli ekonomia dla młodzieży.” Zaangażowanie artystyczne: malarstwo, muzyka. Facebook: Mira Piłaszewicz

Barbara Malina i Konrad Jan Szymański – Barbara: artystka, zielarka, projektantka mody; absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; zajmuje się również ceramiką oraz animacją poklatkową; odnajduje dawne pieśni. Konrad: tancerz, pedagog, performer, realizator wydarzeń artystycznych i kulturalnych; absolwent Rotterdam Dance Academy Codarts i Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2016 r. mieszkają razem na wsi, w Stryszowie, wskrzeszając na nowo dawne gospodarstwo założone przez pradziadków, które nazwali Siedlisko Korzenie. Mają trójkę dzieci, uprawiają warzywa i hodują kozy. Życiowe filary to rodzina bliskości, sztuka i symbioza z naturą.

JARUHA – Artysta, który stworzył muzykę i wspaniale wykonuje słowiańską mantrę pomyślności. Artysta powiedział o niej: …Mantra zadziałała na mnie dlatego daje ją Wam płynącą ze szczerego serca miłość, moc i przebudzenie niosącą dla Słowian i nie Słowian, „miłujących prawdę ludzi dobrej woli tych, którzy z pokorą poddają się życia doli” na całym świecie. Niech działa w życiu Waszym i Waszych przyjaciół. SŁAWA ! …https://www.youtube.com/watch?v=nnVKedTG7k0 http://jaruha.pl