dziennik protestu RAZEM DLA DOBREJ ŻYWNOŚCI

Liderzy Koalicji Polska Wolna od GMO przyłączają się do protestu rolników uczestnicząc w demonstracji pod siedzibą rządu.

Zdjęcia: http://icppc.pl/index.php/pl/aktualnosci/584-19-lutego-w-warszawie-razem-dla-dobrej-zywnosci.html

Domagają się:

1. Natychmiastowego, ustawowego zakazu obrotu i uprawy roślin GMO.
2. Ustawy zapobiegającej wyprzedaży ziemi obcokrajowcom.
3. Umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych.
4. Kompleksowej i długoletniej polityki rolnej oraz odzyskania kontroli nad przetwórstwem rolno-spożywczym i rynkiem wewnętrznym.
5. Zmiany regulacji ustawowych w obszarze szkód łowieckich w sposób zapewniający rolnikom rekompensatę poniesionych strat.
6. Powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa.(strona rządowa, rolnicy, przedsiębiorcy)

Rząd celowo niszczy małe i średnie gospodarstwa rolne w Polsce wprowadzając szkodliwe regulacje lobbowane przez międzynarodowe korporacje i wymuszane przez Unię Europejską, USA i Światową Organizację Handlu.

Żądamy Polski wolnej od GMO i polskiej , zdrowej żywności na stołach Polaków.

W imieniu Koalicji Polska Wolna od GMO – Paweł Połanecki, Jadwiga Łopata, Julian Rose, Edyta Jaroszewska-Nowak.