Czy Pani premier przyjmie rolników z Zielonego Miasteczka?

W ramach uroczystości oficjalnego wprowadzenia do obiegu logo BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA
delegacja rolników oraz przedstawicieli
Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC i Kampanii
NIE RZUCIM ZIEMI poszła na spotkanie z Panią Premier Ewą Kopacz.

Niestety, po raz kolejny, Pani Premier nie znalazła czasu na
spotkanie. Zostaliśmy przyjęci przez zastępcę dyrektora z Departamentu
Spraw Obywatelskich NA KORYTARZU (!). Złożyliśmy u niej, po raz kolejny, listy z
postulatami rolników podpisane przez Polaków z całej Polski oraz produkty z logo BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO
ROLNIKA. Podkreśliliśmy, że rośnie oburzenie wśród rolników i
konsumentów za brak zainteresowania ze strony Pani Premier
sprawami kluczowymi dla wszystkich Polaków: masowa wyprzedaż ziemi,
zagrożenia ze strony GMO i korporacji oraz utrata niezależności
żywnościowej. Podkreśliliśmy, że żaden ze zgłoszonych przez rolników
z Zielonego Miasteczka postulatów nie został spełniony, a ustawa
(podpisana już przez Prezydenta) która miała ułatwić rolnikom sprzedaż bezpośrednią zmienia prawo ze
złego na gorsze i jest stworzona dla bogatych jednostek i korporacji.
W zamian otrzymaliśmy zapewnienie, że wszystko zostanie przekazane
Pani Premier, która być może wkrótce spotka się z protestującymi
rolnikami.

Delegacja w składzie:
Jolanta Dal, rolniczka i radna z podkarpackiego
Wojciech Jachymiak – reżyser, organizator kampanii NIE RZUCIM ZIEMI
Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka EKOCENTRUM
ICPPC, rolniczka
Bodgan Chara, rolnik ze świętokrzyskiego
Sir Julian Rose, rolnik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC