Brytyjski arystokrata demonstruje przed Ambasadą Polską w Londynie

Data: 07/02/2013 Czas: 11:30 Miejsce: LONDYN, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, 47 Portland Place, London W1B 1JH

Brytyjski rolnik, Sir Julian Rose, Prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC), wraz z laureatką Nagrody Goldmana Jadwigą Łopatą i obywatelami polskimi mieszkającymi w Zjednoczonym Królestwie, dostarczą Ambasadorowi RP w Londynie oficjalny list popierający polskich rolników i ich postulaty. Na zewnątrz Ambasady RP w Londynie wystawiony będzie duży transparent z napisem: „Solidarność z rolnikami polskimi”.

Rolnicy protestują m.in. przeciwko planom rządu RP wysprzedania polskiej ziemi rolnej ponadnarodowym korporacjom w celu uprawy na tej ziemi GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy). Wchodzą tu w grę kapitały: holenderski, angielski, niemiecki i duński.

Rząd RP, który zapewnia, że z dniem 28 stycznia 2013 r. zakazał upraw genetycznie modyfikowanych na ziemiach polskich, zezwala jednak na handel nasionami GM zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, zalecającą uprawę GMO w ”specjalnie wyznaczonych strefach”. Na mocy tej klauzuli ziemia sprzedawana korporacjom może być użyta do uprawy roślin GM w Polsce.

Przez ponad dwa miesiące rolnicy organizowali akcje blokad traktorami w pięciu województwach Polski. Podstawowe postulaty protestujących rolników (poniżej) nie zostały dotąd spełnione przez rząd RP:

  • Powstrzymanie wysprzedaży polskiej ziemi rolnej międzynarodowym korporacjom i usunięcie nieprawidłowości w obrocie ziemią.
  • Wprowadzenie ustawowego zakazu obrotu i upraw GMO.
  • Zlikwidowanie uciążliwych przepisów blokujących i zakazujących sprzedaży w miejscowych sklepach produktów wytworzonych w gospodarstwie.

Sir Julian powiedział: „Jest sprawą kluczowej wagi, aby ziemie rolne pozostały w rękach dobrych rolników, a nie były sprzedawane dla zabezpieczenia interesów międzynarodowych korporacji, których jedyną motywacją jest zysk i władza. W interesie nas wszystkich leży udzielenie poparcia akcjom protestu przeciwko uprawianiu żywności transgenicznej (GMO).”

Kontakt: Julian Rose julian@icppc.pl or the Hardwick Estate Office tel. 0118 9842955 lub e-mail hardwickestate@btinternet.com

LIST DO AMBASADORA (w wersji oryginalnej i tłumaczenie): http://icppc.pl/index.php/pl/home/47-polskie/informacje/420-protest-w-anglii-w-solidarnosci-z-polskimi-rolnikami.html

WIĘCEJ: www.protestrolnikow.pl