Bez rolników nie będzie żywności i natury – Petycja – list otwarty wspierający rolników

Dnia: 02.05.2024


Premier Rządu RP Pan Donald Tusk Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa e-mail: kontakt@kprm.gov.plbip@kprm.gov.pl, sprm@kprm.gov.pl Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Czesław Siekierski 00-930 Warszawa ul. Wspólna 30, e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

Bez rolników nie będzie żywności i natury – Petycja – list otwarty wspierający rolników

Nie może być „zielonych” rozwiązań, jeśli nie są one podejmowane w bezpośrednim partnerstwie z rolnikami.

Rolnicy zdają sobie sprawę, że rewitalizacja zasobów naturalnych pomaga poprawić bioróżnorodność środowiska, utrzymać żyzność gleby i wspierać łańcuch żywnościowy, który służy zdrowiu. Muszą oni jednak mieć odpowiednie wsparcie (finansowe i ustawowe), aby zmieniać sposoby upraw i hodowli na bardziej przyjazne dla naturalnego środowiska, w przeciwnym razie nie będzie można osiągnąć postępu w tym kierunku.

Rolnicy już ponoszą pełną odpowiedzialność za wyżywienie narodu, ale ostatnio zostali poddani dodatkowej presji przez wezwania do „ratowania świata” przed „globalnym ociepleniem / zmianami klimatu”.


Zgodnie z wiedzą naukową, popartą wieloletnimi obserwacjami (danymi metorologicznymi) klimatu Ziemi, całkowicie nie zgadzamy się z założeniem „globalnego ocieplenia spowodowanego przez człowieka”. W pełni popieramy pogląd rolników, że Zielony Ład jest niedorzecznym oszustwem.


Oprócz wyżej wymienionych kwestii, rolnicy mają poważne problemy finansowe: koszty produkcji rolnej i paliwa stale rosną, a nadmiar zagranicznych nadwyżek żywności zalewa ich tradycyjne rynki, podcinając ich zdolność do przetrwania.


Polityka ochrony przyrody opracowywana w Brukseli i Warszawie może być skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie zintegrowana z potrzebami rolników. Nie mamy wątpliwości, że przyjęcie takiej propozycji spotkałoby się z szerokim poparciem społecznym.

Domagamy się więc natychmiastowego podjęcia przez rząd RP wprowadzenia polityki, która spełni powyższe warunki. My, niżej podpisani, w pełni popieramy ten postulat.

Adres do korespondencji: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, Sir Julian Rose, Dyrektor, e-mail:biuro@icppc.pl, 34-146 Stryszów 156, tel. +48 33 8797114

Oświadczenie: Podmioty wnoszące niniejszą petycję zgadzają się na publiczne udostępnienie treści tej petycji oraz danych tele-adresowych i dotyczących sygnatariuszy.

Sir Julian Rose, rolnik, pisarz, dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
Mgr Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), dyrektorka gospodarstwa
edukacyjnego EKOCENTRUM ICPPC
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca ICPPC, portal Do Prawdy
Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP,
Fundacja Stop NOP „Wolność i Zdrowie”
Ewa Gierula, dyplomowany dietetyk, autorka książki „Żywność a zdrowie człowieka”,
https://zdrowedzieci.org.pl/
Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz, prezes PSNLiN
Małgorzata Podolska, stowarzyszenie LUDZIE PRZYSZŁOŚCI www.ludzieprzyszlosci.com
Damian Prędota- wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Środowiska i Praw
Człowieka
Mgr Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, przewodnicząca
Stowarzyszenie WIR Masz Głos Wrocław, Paweł Nogal
Romuald Kosznik, Bydgoszcz Duchowny Kościoła Naturalnego
Petycję podpisało też wiele osób prywatnych