Bez małych gospodarstw rolnych

Bez małych gospodarstw rolnych– nie znajdziemy rozwiązania kryzysu żywności.

CPE i COAG krytykuje usunięcie przedstawicieli małych gospodarstw rolnych oraz innych organizacji społecznych z konferencji FAO (Organizacja Narodów Zjed. do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) na temat kryzysu żywności w Rzymie.

We wtorek 3 czerwca, około godziny 13:30, rolnicy i przedstawicieli organizacji społecznych zorganizowali protest przy konferencyjnym centrum prasowym, żeby przekazać informacje, że dodatkowe miliony ludzi cierpią z powodu głodu w tym samym czasie kiedy korporacje sterujące światowymi rynkami żywności osiągają rekordowe zyski. To działanie miało również ujawnić fakt, że producenci żywności tacy jak– rolnicy, rybacy, pracownicy rolni i autochtoniczni mieszkańcy – zostali wykluczeni z dyskusji.

Europejscy rolnicy rodzinni solidaryzują się z tym działaniem. Wszędzie na świecie, a także w Europie, małe gospodarstwa rolne cierpią z powodu liberalizacji rynków i wzrostu kontroli przez korporacje rynków żywności. W Europie co minutę znika jedno gospodarstwo rolne. Rodzinne gospodarstwa, które nie naruszają równowagi ekologicznej i zaspakajają lokalne potrzeby żywności, są zastępowane rolnictwem wielkoskalowym, znajdującym się w rekach przemysłu rolnego, supermarketów i banków. Model wielkoskalowego rolnictwa nie spełnia prawdziwie potrzeb ludzkości.

Zrównoważone rodzinne gospodarstwa są w rękach ludzi którzy przyczyniają się również wzbogacenia żyzności gleby. Nadeszła chwila na zmianę polityki, popierającej zniesienie kontroli rynkowej i międzynarodowe korporacje, na politykę, która naprawdę wesprze rodzinne rolnictwo nienaruszające równowagi ekologicznej.

Wzywamy europejskich ministrów aby wprowadzili reformę Wspólnej Polityki Rolnej, której głównymi celami będą: uczciwsze rozłożenie dotacji na korzyść małych gospodarstw, brak jakiejkolwiek formy dotacji do eksportu i silne poparcie dla lokalnej produkcji żywności.

Źródło: http://www.viacampesina.org/main_en/index.php?option=com_content&task=view&id=564&Itemid=27