Co nam gotują korporacje z USA…

Serwuje się nam wyświechtany frazes, jak przy prywatyzacji. > Jednak kiedy pytam o zagrożenia w związku z TTIP i CETA, to od > zwolenników tych umów słyszę, że dadzą nam one szansę na wzrost > gospodarczy, napędzą biznes, stworzą nowe miejsca pracy. A chodzi o umacnianie rządów Korporacji i Banków czyli utorowanie drogi do nowego porządku świata (NWO) i praktycznie likwidację autonomii oraz zniewolenie państw i narodów pod rządami Korporacji.

Czytaj dalej

O naprawę Rzeczpospolitej – projekt nowej ustawy o sprzedaży żywności przez rolników w kontekście wstrząsających informacji

(projekt ten powstał w ścisłej współpracy z rolnikami i został przedstawiony przez Kukiz’15)

    Projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników powstał, aby chronić największy skarb polskiej gospodarki (jak i gospodarki każdego innego kraju), jaki stanowią:

   1) produkcja żywności bardzo wysokiej jakości,

   2) niezdegradowane (lub mało zdegradowane) gleby, bez których nie ma produkcji żywności,

   3) bogactwo gatunków uprawianych (ale też  dziko rosnących) roślin i hodowanych zwierząt, i wreszcie, a raczej przede wszystkim

   4) ludzie-rolnicy, jedyna warstwa społeczno-zawodowa, posiadająca wiedzę, umiejętności i zwłaszcza serce do tego, jak utrzymywać  w dobrej jakości wymienione podstawowe zasoby: gleby, gatunki roślin i zwierząt oraz jak wytwarzać żywność najwyższej jakości.

    Jest to podstawowy warunek strategicznego bezpieczeństwa żywnościowego, warunek przetrwania i suwerenności każdego kraju, a więc i Polski.

    Za niedługi czas palące dziś problemy i wyzwania najprawdopodobniej zbledną wobec nadrzędnego kryzysu jaki czeka ludzkość: braku podstawowego środka produkcji żywności, jakim są niezdegradowane gleby.

Czytaj dalej

Czy Pani premier przyjmie rolników z Zielonego Miasteczka?

W ramach uroczystości oficjalnego wprowadzenia do obiegu logo BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA
delegacja rolników oraz przedstawicieli
Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC i Kampanii
NIE RZUCIM ZIEMI poszła na spotkanie z Panią Premier Ewą Kopacz.

Niestety, po raz kolejny, Pani Premier nie znalazła czasu na
spotkanie. Zostaliśmy przyjęci przez zastępcę dyrektora z Departamentu
Spraw Obywatelskich NA KORYTARZU (!). Złożyliśmy u niej, po raz kolejny, listy z
postulatami rolników podpisane przez Polaków z całej Polski oraz produkty z logo BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO
ROLNIKA. Podkreśliliśmy, że rośnie oburzenie wśród rolników i
konsumentów za brak zainteresowania ze strony Pani Premier
sprawami kluczowymi dla wszystkich Polaków: masowa wyprzedaż ziemi,
zagrożenia ze strony GMO i korporacji oraz utrata niezależności
żywnościowej. Podkreśliliśmy, że żaden ze zgłoszonych przez rolników
z Zielonego Miasteczka postulatów nie został spełniony, a ustawa
(podpisana już przez Prezydenta) która miała ułatwić rolnikom sprzedaż bezpośrednią zmienia prawo ze
złego na gorsze i jest stworzona dla bogatych jednostek i korporacji.
W zamian otrzymaliśmy zapewnienie, że wszystko zostanie przekazane
Pani Premier, która być może wkrótce spotka się z protestującymi
rolnikami.

Czytaj dalej

Polecamy