Uprawy transgeniczne spowodowały drastyczne obniżenie upraw ekologicznych.

Koegzystaencja to sposób na promocję rolnictwa transgenicznego!

Uprawy transgenicznej kukurydzy spowodowały drastyczne obniżenie upraw ekologicznych tego zboża i udowodniły, że koegzystencja jest praktycznie niemożliwe. Taki jest główny wniosek z jednej z pierwszych prac badawczych w Europie zrealizowanej przez pracowniczkę Instytutu Środowiskowa i Technologii z i Uniwersytetu w Barcelonie Rose Binimelis, która zanalizowała sytuację w Katalonii i Aragonie – w tych rejonach Europy gdzie produkuje się najwięcej transgenicznej żywności. Read more

Genetycznei zmodyfikowany burak H7-1

Komisja Europejska na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w dniu dnia 24 października 2007 r. wydała decyzję zezwalającą na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1 (modyfikacja dotyczy odporności na herbicyd Roundup).

Cukier jest stosowany w większości przetworzonych produktów spożywczych począwszy od produktów mlecznych, słodyczy, żywności dla niemowląt i dzieci, napojów itp..
Read more

Zieloni popierają polskich rolników w sprzeciwie wobec GMO

KOMUNIKAT PRASOWY PARTII ZIELONI 2004, Warszawa, 12.02.2008
————————————————————————
*Zieloni popierają polskich rolników w sprzeciwie wobec GMO*

*Partia Zieloni 2004 przyłącza się do* *protestu rolników i przyrodników przeciw przedwczesnemu otwieraniu naszego kraju na uprawy GMO*.
Dnia 13 lutego 2008 r. o godzinie 11 w Warszawie przed Ministerstwem Rolnictwa odbędzie się *protest *rolników pod hasłem „Polska żywność ekologiczna i tradycyjna zamiast żywności GMO”.

„Tradycyjne gatunki to bogactwo, które Polska wniosła do zubożonej przyrodniczo Unii Europejskiej. Nasza żywność jest zdrowa, smaczna i cieszy się popularnością także za granicą – eksportujemy jej coraz więcej, polskie rolnictwo się rozwija. Dlaczego mamy niszczyć ten stan rzeczy, godząc się na uprawy w Polsce niebezpiecznej dla zdrowia żywności modyfikowanej genetycznie? Może ona wyprzeć uprawy tradycyjne i zniszczyć drobnych polskich rolników” — przestrzega *prof. Ludwik Tomiałojć**,* członek Rady Krajowej Zielonych 2004.
Read more

Stanowisko Arcybiskupa Józefa Życińskiego

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży w odpowiedzi na informację o stanowisku Arcybiskupa Józefa Życińskiego dotyczącego „żywności modyfikowanej genetycznie” napisał do JEgo Ekscelencji list w którym czytamy:

Jego Ekscelencjo. Polska gospodarka rolna oparta o tradycyjne metody upraw roślin produkuje żywność naturalną o wysokich walorach odżywczych uznanych nawet zagranicą. Nie ma merytorycznie uzasadnionej potrzeby promować w Polsce upraw polowych zbóż GM ani rozważać czy żywność pochodząca z takich roślin zaszkodzi czy nie zdrowiu Polaków. Polska jest pod wielką presją polityczną i gospodarczą wywieraną przez różne ośrodki gospodarcze, finansowe i polityczne. Myślę, że należy przeciwstawiać się tej presji i utrzymać wieloletnie moratorium na uprawy polowe roślin GM. Tego wymaga przezorność i odpowiedzialność. cały artykuł»

Grecy mówią zdecydowanie nie dla GMO

„Minister do spraw środowiska, który ulegnie i dopuści na nasz rynek takie produkty (chodzi o GMO), już nigdy nie będzie ministrem – mówi Nikos Lappas, przewodniczący największego greckiego związku rolników. – Dla rolników wprowadzona na siłę modyfikowana żywność to samobójstwo, nasz rynek jej nie chce”. Read more

1 2 3 4