GMO: historia o tym, jak wielkie koncerny …

… zalewają świat genetycznie modyfikowaną żywnością i uprawami roślin transgenicznych

Katarzyna Lisowska

Doc. dr hab. Katarzyna Lisowska, biolog molekularny, absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracownik działu badawczego Centrum Onkologii w Gliwicach.

ŚWIAT WEDŁUG MONSANTO – historia firmy i nieznane fakty w procesie legalizacji genetycznie modyfikowanych upraw Read more

GMO: fakty i mity o modyfikowanej żywności i uprawach roślin transgenicznych

Co to jest GMO?

Ten i każdy podobny artykuł należałoby zacząć od wyjaśnienia, o czym właściwie będzie mowa. Zazwyczaj bowiem możemy przeczytać takie zdania: „Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) budzą wiele kontrowersji. Jedni naukowcy są za, drudzy przeciw”. Takie postawienie sprawy od razu wymaga sprostowania, bo GMO to pojęcie bardzo szerokie. Mieszczą się w nim na przykład zmodyfikowane mikroorganizmy czy zwierzęta laboratoryjne wykorzystywane w badaniach nad mechanizmami różnych chorób człowieka. GMO są także wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym – wiele leków jest wytwarzanych właśnie przez odpowiednio zmodyfikowane mikroorganizmy. Te GMO nie budzą kontrowersji, ani sprzeciwu „niektórych naukowców”. Kontrowersje zaczynają się tam, gdzie mowa jest o genetycznie zmodyfikowanych roślinach uprawnych w rolnictwie i o żywności otrzymywanej z takich upraw. Tak więc wrzucanie do jednego worka wszystkich GMO nie ma żadnego uzasadnienia, za to powoduje wiele zamieszania. Prowadzi to w prostej linii do takich absurdów, jak pojawiające się czasem insynuacje, że przeciwnicy transgenicznych upraw chcą zakazać produkcji insuliny czy innych leków oraz szczepionek. Nic bardziej mylnego! Read more

Trujący prezent od rządu

ALARM NAJWYŻSZEGO STOPNIA!

9 dni przed Świętami Bożego Narodzenia, 15 grudnia 2009, zwolennicy GMO będą chcieli podstępnie przeforsować w Sejmie nową ustawę o GMO (*). Projekt nowej ustawy o GMO otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO, oszukuje Polaków wmawiając im, że jest możliwe współistnienie/sąsiadowanie upraw GM z uprawami tradycyjnymi, ignoruje stanowiska Sejmików Wojewódzkich oraz jest niezgodny z Konstytucją RP.

TYLKO WSPÓLNYM wysiłkiem możemy spowodować, że posłowie odrzucą tę ustawę i zażądają zakazu MON810 (jedyna dopuszczona w UE uprawa GM) tak jak zrobiło to już siedem krajów UE: Grecja, Węgry, Austria, Luksemburg, Niemcy, Francja, Włochy. Zobacz mapę: https://www.icppc.pl/antygmo/2009/06/zakazy-na-gmo-w-ue/

!!! PROSIMY WSZYSTKICH o wysyłanie listów do posłów i senatorów w ramach akcji: ’AKCJA SPOŁECZNA PT. „ZADAJ PYTANIA POSŁOM I SENATOROM”. PROSIMY abyście odwiedzili posłów i senatorów, dzwonili do nich i zadawali im te pytania. List z pytaniami jest pod linkiem https://icppc.pl/stanowiska/?page_id=87

Adresy e-mailowe posłów i senatorów z podziałem na województwa są na:

https://icppc.pl/stanowiska/?p=201
Adresy biur wg województw:

https://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel.html

Na stronie https://icppc.pl/stanowiska można znaleźć wykaz posłów/senatorów, którzy już odpowiedzieli na pytania. Read more

Szczury ze szkolnego laboratorium świrują po żywności modyfikowanej genetycznie (GMO)

Szkoły w Wisconsin pokazują dzieciom, z wykorzystaniem unikalnych eksperymentów naukowych, niebezpieczeństwa płynące z genetycznie modyfikowanego niezdrowego pożywienia (GMO). Siostra Luigi Frigo każdego roku, w drugiej klasie w miejscowości Cudahy powtarza ten eksperyment. Uczniowie karmili jedną grupę myszy nieprzetworzonym pokarmem. Druga grupa dawała myszom te same niezdrowe pożywienie, które serwowane jest w większości szkół. W kilka dni zachowania drugiej grupy myszy zmieniły się. Read more

Uprawy transgeniczne spowodowały drastyczne obniżenie upraw ekologicznych.

Koegzystaencja to sposób na promocję rolnictwa transgenicznego!

Uprawy transgenicznej kukurydzy spowodowały drastyczne obniżenie upraw ekologicznych tego zboża i udowodniły, że koegzystencja jest praktycznie niemożliwe. Taki jest główny wniosek z jednej z pierwszych prac badawczych w Europie zrealizowanej przez pracowniczkę Instytutu Środowiskowa i Technologii z i Uniwersytetu w Barcelonie Rose Binimelis, która zanalizowała sytuację w Katalonii i Aragonie – w tych rejonach Europy gdzie produkuje się najwięcej transgenicznej żywności. Read more

Alergeny organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Organizmy genetycznie zmodyfikowane (genetically modified organisms – GMO) są jednostkami biologicznymi, zdolnymi do replikacji i przenoszenia materiału genetycznego, w których materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych. Promotory i wektory – nośniki obcych genów wprowadzanych do genomu gospodarza – z założenia mają przełamać barierę genetyczną, n. p. pomiędzy światem roślin i zwierząt. W tym celu wykorzystywane są agresywne wirusy, jak wirus mięsaka Rousa. W przebiegu procesu tylko nikła część organizmów ulega modyfikacji i dla ich oddzielenia od niezmodyfikowanej reszty wszystkie poddaje się działaniu antybiotyków, w tym należących do grup stosowanych w lecznictwie, jak aminoglikozydy lub tetracykliny. Przeżywają tylko te konstrukty genetyczne, które wyposażono w markerowe geny oporności na antybiotyki. Z rakotwórczych wirusów mogą powstać nowe zarazki o nie dających się przewidzieć losach, a zmodyfikowane organizmy mogą przenieść antybiotykooporność na ludzi, zwierzęta i rośliny. Krytycznym problemem jest pleotropia, czyli zaskakująca ekspresja pojedynczego genu w jego nowej lokalizacji w konstelacji genów gospodarza, prowadząca do nieoczekiwanych i licznych efektów w zmodyfikowanym organizmie. Niespodziewanie mogą pojawić się białka, w tym toksyny i alergeny, będące powodem wielu zagrożeń zdrowia człowieka i środowiska:

 • nowe alergeny mogą pojawić się w żywności i pyłku i w ten sposób uwolnić się do środowiska
 • nowe toksyny mogą pojawić się w żywności, co spowoduje, że zarówno organizmy agroekosystemu, jak i ludzie będą eksponowani na nowe toksyny, kiedy wejdą w kontakt z GMO lub zjedzą rośliny tak zmodyfikowane
 • toksyny występujące w środkach spożywczych mogą osiągać wyższe stężenia lub mogą pojawiać się w częściach jadalnych roślin; ogólny wzrost stężenia substancji wytwarzanych przez roślinę może doprowadzić do pojawienia się ich toksycznych poziomów w częściach jadalnych
 • po wprowadzeniu do roślin nowych genów zmodyfikowane organizmy mogą wytwarzać kombinacje białek wcześniej nieznane i wywołujące nieprzewidywalne efekty mogą wystąpić straty wartości odżywczej roślin
 • Zbigniew Hałat
  kwartalnik „ALERGIA”, 2004, Nr 3/21, str. 19 – 26
  więcej https://www.halat.pl/gmo.html

  1 2 3 4