Konferencja prasowa 'GMO – USTAWOWE OSZUSTWO’

POLACY ZGODNIE MÓWIĄ NIE DLA GMO, ŻĄDAJĄ ODRZUCENIA NOWEJ USTAWY O GMO ORAZ NATYCHMIASTOWEGO WPROWADZENIA ZAKAZU UPRAW MON810. Konferencja prasowa Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” pt. ’ GMO – USTAWOWE OSZUSTWO’

8.02.2010 w Centrum Prasowe PAP odbyła się konferencja prasową pt. ’ GMO – USTAWOWE OSZUSTWO’, zorganizowane przez Koalicję „POLSKA WOLNA OD GMO”.
Read more

Trujący prezent od rządu

ALARM NAJWYŻSZEGO STOPNIA!

9 dni przed Świętami Bożego Narodzenia, 15 grudnia 2009, zwolennicy GMO będą chcieli podstępnie przeforsować w Sejmie nową ustawę o GMO (*). Projekt nowej ustawy o GMO otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO, oszukuje Polaków wmawiając im, że jest możliwe współistnienie/sąsiadowanie upraw GM z uprawami tradycyjnymi, ignoruje stanowiska Sejmików Wojewódzkich oraz jest niezgodny z Konstytucją RP.

TYLKO WSPÓLNYM wysiłkiem możemy spowodować, że posłowie odrzucą tę ustawę i zażądają zakazu MON810 (jedyna dopuszczona w UE uprawa GM) tak jak zrobiło to już siedem krajów UE: Grecja, Węgry, Austria, Luksemburg, Niemcy, Francja, Włochy. Zobacz mapę: https://www.icppc.pl/antygmo/2009/06/zakazy-na-gmo-w-ue/

!!! PROSIMY WSZYSTKICH o wysyłanie listów do posłów i senatorów w ramach akcji: ’AKCJA SPOŁECZNA PT. „ZADAJ PYTANIA POSŁOM I SENATOROM”. PROSIMY abyście odwiedzili posłów i senatorów, dzwonili do nich i zadawali im te pytania. List z pytaniami jest pod linkiem https://icppc.pl/stanowiska/?page_id=87

Adresy e-mailowe posłów i senatorów z podziałem na województwa są na:

https://icppc.pl/stanowiska/?p=201
Adresy biur wg województw:

https://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel.html

Na stronie https://icppc.pl/stanowiska można znaleźć wykaz posłów/senatorów, którzy już odpowiedzieli na pytania. Read more

Komercyjne uprawy GMO w Polsce

RZĄD WYKONUJE 'gest Piłata’, WMAWIA POLAKOM, że MOGĄ ŁAPAĆ PYŁKI z GMO oraz ZAPRZECZA WŁASNEMU STANOWISKU !

Prosimy o nagłośnienie poniższych faktów oraz tego, że nowy projekt ustawy  'Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych’ otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO. (Termin tzw. 'konsultacji społecznych’ w sprawie tej ustawy mija 22 sierpnia.) Read more

Polska śmietnikiem GMO Europy

INFORMACJA PRASOWA
Projekt polskiej ustawy o organizmach GMO, na którą właśnie zgodziła się Komisja Europejska jest strasznie obłudny.
Ministrowie z jednej strony mówią, że chcą Polski wolnej od GMO (ale TYLKO mówią) a z drugiej strony WPROWADZAJĄ przepisy, które OTWIERAJĄ Polskę na KOMERCYJNE uprawy GMO. To kompletne ignorowanie Polaków, którzy wyraźnie, podobnie jak większość mieszkańców UE, są przeciwko żywności i uprawom GMO. Read more

Realizacja „ustawy o nasiennictwie”

Warszawa  17 marca 2009  r.

Stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie braku realizacji postanowień Ustawy o nasiennictwie dotyczących zakazu wprowadzania do obrotu na terytorium RP nasion genetycznie modyfikowanych oraz nielegalności upraw roślin GMO  przedstawione Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Senatu RP w dniu 17.03.2009 r.

Wysoka Komisjo,

Według  Polskiego Związku Producentów Kukurydzy uprawy kukurydzy modyfikowanej MON 810 objęły w minionym sezonie obszar 3000 ha. Informacje te zostały przekazane niezwłocznie do raportów zagranicznych instytucji monitorujących areały stosowania roślin GMO. Na skutek tych doniesień , Polska została umieszczona w rejestrze krajów,  na trenie których prowadzone jest otwarte użycie organizmów genetycznie modyfikowanych.

W tej sytuacji, w ocenie opinii społecznej, w tym olbrzymiej rzeszy przeciwników GMO działających  w organizacjach konsumenckich w Europie i na świecie – Polska straciła status kraju genetycznie czystego, wolnego od GMO. Read more

List Fundacji ICPPC w sprawie nowej propozycji ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”

Dotyczy: nowej propozycji ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”

Szanowny Pan Minister Maciej Nowicki,

W związku z trwającymi pracami nad ustawą „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych” zgłaszamy poniżej nasze uwagi.

Projekt stoi w sprzeczności:
a) z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP dotyczącym GMO zatwierdzonym przez Radę Ministrów 03.04.2006 r,
b) z ustawą z dnia 27.04.2006 r. „o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin”,
c) ze stanowiskiem wszystkich Sejmików Wojewódzkich, ktore swój mocny sprzeciw przeciwko GMO wyraziły w uchwałach i rezolucjach opowiadając się za przekształceniem wszystkich województw (czyli całej Polski) w strefy wolne od GMO,
d) z wolą zdecydowanej większości obywateli, którzy są przeciwni rozpowszechnianiu żywności modyfikowanej genetycznie i wprowadzeniu GMO do środowiska (na co wskazują wszystkie badania opinii publicznej). Read more

1 2 3 4 5 6