Apel – Polska żywność skażona

Apel w formacie mp3

UWAGA! POLSKA ŻYWNOŚĆ SKAŻONA RAKOTWÓRCZYMI GENAMI. APEL DO POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA.

1 lipca posłowie PO i PSL przegłosowali nową ustawę o nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) oraz spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion.

GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, różnorodności biologicznej, polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Uwolnienie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do naturalnego środowiska jest procesem nieodwracalnym, a współistnienie ich z tradycyjnymi uprawami NIEMOŻLIWE. Nikt nie będzie miał wyboru – ani rolnicy, ani konsumenci – jeśli nastąpi skażenie naszych pól, tak jak ma to miejsce np. w USA czy Kanadzie. Zostaniemy skazani na żywność, która powoduje alergie, niepłodność, choroby nowotworowe i oporność na antybiotyki. Skorzystają na tym TYLKO ponadnarodowe korporacje. Read more

Posłowie PO i PSL przegłosowali nową ustawę o nasiennictwie

1 lipca posłowie PO i PSL przegłosowali nową ustawę o nasiennictwie, która otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) oraz spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion. 

Przerażająca jest niewiedza i dwulicowość polityków, którzy zupełnie zignorowali głos swoich wyborców, bowiem Polacy, podobnie jak mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej, nie chcą GMO.
Przerażający jest brak odpowiedzialności posłów, którzy głosowali za tą ustawą; brak odpowiedzialności za wyborców, za Polskę, za swoje rodziny i przyszłe pokolenia. Read more

Anna Bednarek o GMO

Konferencja prasowa 8.02.2010

Ustawa o GMO, jest zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i gospodarki. Polscy rolnicy dysponują wyjątkowym kapitałem – żywa glebą, która jeszcze nie została zniszczona przemysłowym rolnictwem, jak to się stało w wysoko rozwiniętych krajach. Polska ziemia jest jeszcze zdolna rodzić plony, z których wytwarza się zdrową i smaczną żywność. Polska żywność ma już swoją markę i jest poszukiwanym produktem na rynku europejskim i nie tylko. Dzięki temu również turystyka wiejska ma swoją markę (różnorodność krajobrazów, bioróżnorodność, tradycyjna kuchnia, zdrowa żywność, piękno kultury i folklor). Read more

Krystyna Zając

Szanowni Państwo!

Jestem tu, bo będąc radną dużej wiejskiej gminy w rolniczym rejonie województwa mazowieckiego, poczuwam się w obowiązku zabrania głosu w sprawie zamiaru wprowadzenia przez nasz Rząd ustawy o wprowadzeniu do upraw genetycznie modyfikowanych organizmów. Ustawy, która budzi zarówno u mnie, jak i w społeczeństwie, które reprezentuję wielkie obawy, a nawet strach. Postaram się przedstawić Państwu swoje i moich wyborców obawy dotyczące upraw transgenicznych, a także przykłady, ze są one zarówno dla konsumentów, jak i rolników naprawdę czymś złym, niezbadanym do końca, a mogącym niestety doprowadzić nawet do zniszczenia bioróżnorodności w naszych ekosystemach i narazić następne pokolenia na nieodwracalne i negatywne skutki ważące na ich zdrowiu i życiu. Read more

Prof. dr hab. Stanisław Wiąckowski – Dlaczego jesteśmy przeciw i prosimy o odrzucenie ustawy

Dlaczego jesteśmy przeciw i prosimy o odrzucenie ustawy

Ubogi polski rolnik z trudem walczący o przetrwanie, nie może się dzielić niewielkimi zyskami z międzynarodowymi korporacjami, które chcą szybko skolonizować polskie rolnictwo. Otworzenie Polski na rośliny GM stwarza feudalne uzależnienie od tych koncernów. Rolnik wprawdzie kupuje nasiona, ale nie kupuje wprowadzonych do nich genów, a tylko je wypożycza. Będzie za nie musiał do końca życia płacić tantiemy „od wartości intelektualnej”. Nasion pozyskanych z prowadzonych przez siebie upraw nie wolno mu wysiewać. Jeżeli rolnik raz się związał z firmą to nie może wysiewać innych nasion, a tylko te od firmy i to po cenach jakie mu podyktuje. Read more

Stanowisko Zachodniopomorskiego Oddziału EKOLAND w sprawie projektu ustawy o GMO

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI METODAMI EKOLOGICZNYMI EKOLAND
Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin

Świdwin 6.02.2010r

Stanowisko Zachodniopomorskiego Oddziału EKOLAND w sprawie projektu ustawy o genetycznie zmodyfikowanych organizmach zawartej w druku sejmowym nr 2547.

Jesteśmy głęboko przekonani, że tylko rolnictwo ekologiczne i tradycyjne może stanowić źródło dobrej jakości surowca do produkcji wyrobów poszukiwanych na rynkach światowych.

Polska nie ma możliwości konkurować w ilości produkcji rolnej. Nigdy nie będziemy potentatem w produkcji kukurydzy GMO, ponieważ np. Hiszpania ma lepsze warunki klimatyczne i glebowe niż Polska. Hiszpańska kukurydza GMO zawsze będzie tańsza niż jej polski odpowiednik. My, możemy być konkurencyjni tylko, jeśli chodzi, o jakość produktu. W tej chwili stoimy przed epokową decyzją: czy ścigać się w produkcji masowej żywności czy korzystając z naszego potencjału stać się europejskim liderem produkcji żywności wysokiej jakości. Część krajów Europy(Francja, Szwajcaria, Węgry, Grecja, Austria, Luksemburg, Włochy) już wybrały; w trosce o miejscowe tradycyjne produkty i swoje rynki zbytu wprowadziły zakazy upraw GMO. Bo przecież trudno sobie wyobrazić, że szynka parmeńska mogłaby być zrobiona z mięsa świni karmionej GMO. Który klient chciałby to kupić? Read more

Sejmowa debata o ustawie i GMO

[nggallery id=24]

GMO: naukowcy na łasce koncernów, społeczeństwo na łasce mediów – artykuł doc. dr hab. Katarzyny Lisowskiej

9 lutego 2010 r w Sejmie doszło do publicznej debaty na temat zamiaru wprowadzenia przez Rząd RP ustawy o genetycznie zmodyfikowanych organizmach i określającej zasady uwalniania GMO do środowiska. W debacie wzięło udział ponad 130 podmiotów i zabrało głos ponad czterdziestu dyskutantów z różnych organizacji i związków. Read more

Skubała Piotr, Prof. nadzw. UŚ dr hab.

Wysłuchanie publiczne w Sejmie RP – 9 luty 2010 r.

Projekt ustawy „Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych”

Projekt ustawy „Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych” proponowany przez Rząd RP wzbudza silny sprzeciw środowiska naukowego, ekologów, rolników i konsumentów. Pragnę zwrócić uwagę na szczególny moment, w jakim pojawia się ta ustawa. Rok 2010 został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne NZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Ma on zwrócić uwagę na ciągłą utratę różnorodności biologicznej na świecie, nakłonić społeczność międzynarodową do podjęcia skutecznych działań na rzecz zachowania życia w różnych jego postaciach na naszej planecie. W trakcie inauguracji Roku Różnorodności Biologicznej w Berlinie, 11 stycznia br., sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon zwracał uwagę na fakt, iż nasze życie zależy od bioróżnorodności, a jej ochrona to konieczność, a nie tylko możliwa opcja. Tempo utraty bioróżnorodności na Ziemi jest oceniane przez naukowców na 1 do 17 gatunków co godzinę. W raporcie Milenijnej Oceny Ekosystemu (największej oceny stanu ekosystemów na Ziemi, jakiej kiedykolwiek się podjęto), pojawia się informacja o 1000-krotnym przyspieszeniu tempa wymierania gatunków, a usługi świadczone przez ekosystemy uznano za w 60% zniszczone albo wykorzystywane w sposób niezrównoważony. W świetle koncepcji śladu ekologicznego ludzkość wykorzystuje obecnie 130% rocznych mocy produkcyjnych biosfery. W kręgach naukowych słyszy się opinię, że pozostało nam tylko 10 lat na zatrzymanie procesu degradacji środowiska. Read more

1 2 3 4 6