List Fundacji ICPPC w sprawie nowej propozycji ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”

Dotyczy: nowej propozycji ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”

Szanowny Pan Minister Maciej Nowicki,

W związku z trwającymi pracami nad ustawą „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych” zgłaszamy poniżej nasze uwagi.

Projekt stoi w sprzeczności:
a) z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP dotyczącym GMO zatwierdzonym przez Radę Ministrów 03.04.2006 r,
b) z ustawą z dnia 27.04.2006 r. „o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin”,
c) ze stanowiskiem wszystkich Sejmików Wojewódzkich, ktore swój mocny sprzeciw przeciwko GMO wyraziły w uchwałach i rezolucjach opowiadając się za przekształceniem wszystkich województw (czyli całej Polski) w strefy wolne od GMO,
d) z wolą zdecydowanej większości obywateli, którzy są przeciwni rozpowszechnianiu żywności modyfikowanej genetycznie i wprowadzeniu GMO do środowiska (na co wskazują wszystkie badania opinii publicznej). Read more

Rolnicy wnoszą sprawę przeciwko Riceland Foods Inc.

Rolnicy grupowo pozywają firmę Riceland Foods Inc. za „ogromne ryzyko” związane z przeprowadzanymi przez firmę doświadczeniami z transgenicznym ryżem, który zanieczyścił komercyjne uprawy

Więcej niż 4,000 rolników z Arkansas poniosło straty gdy Unia Europejska zaczęła odmawiać odbioru ryżu w 2006 po zanieczyszczeniu dostaw ryżem Liberty Link. Read more

Zakaz sprzedaży miodu z GMO, ale brak ochrony/rekompensaty dla pszczelarzy.

Ekspansja GMO…wieś bez pszczół

(…) ekspansja kukurydzy genetycznie modyfikowanej doprowadzi do wizerunku wsi bez pszczół. Co spowoduje problemy w zapylaniu owoców i innych roślin. Wydaje się, że rząd bezwstydnie popiera międzynarodowych producentów materiału siewnego, lecz nie dba o lokalnych pszczelarzy, rolników i konsumentów, i poświęca środowiska naturalne… mówi Bablok Read more

Uprawy transgeniczne spowodowały drastyczne obniżenie upraw ekologicznych.

Koegzystaencja to sposób na promocję rolnictwa transgenicznego!

Uprawy transgenicznej kukurydzy spowodowały drastyczne obniżenie upraw ekologicznych tego zboża i udowodniły, że koegzystencja jest praktycznie niemożliwe. Taki jest główny wniosek z jednej z pierwszych prac badawczych w Europie zrealizowanej przez pracowniczkę Instytutu Środowiskowa i Technologii z i Uniwersytetu w Barcelonie Rose Binimelis, która zanalizowała sytuację w Katalonii i Aragonie – w tych rejonach Europy gdzie produkuje się najwięcej transgenicznej żywności. Read more

GMO- jawne naruszanie prawa

PROSIMY O NAGŁOŚNIENIE tego WAŻNEGO stanowiska

W swoim stanowisku Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk pisze m. in.”…Wokół sprawy „otwarcia” Polski dla upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych wytworzyła się niedobra atmosfera, będąca mieszaniną przemilczeń i dalekiej od rzetelności faktograficznej propagandy, co wprowadza społeczeństwo w błąd i niesłusznie uspokaja. Promocja GMO przez wielkie światowe koncerny, dysponujące ogromnymi środkami jest prowadzona bardzo profesjonalnie, a jej jedynym celem jest zdobycie rynku za wszelką cenę…

Read more

Genetycznie zmodyfikowane nasiona mogą przetrwać nawet 10 lat

https://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/7324654.stm
autor: Richard Black, 2008/04/02

Genetycznie zmodyfikowane nasiona mogą przetrwać nawet 10 lat

Naukowcy odkryli, ze nasiona genetycznie zmodyfikowanych roślin mogą przetrwać w ziemi nawet 10 lat

Badania w Szwecji dowiodły, że na doświadczalnym poletku na którym 10 lat temu siano rzepak genetycznie zmodyfikowany dalej rosną odmiany genetycznie zmodyfikowane
Read more

Monsanto idzie na układy

Od ponad dziesięciu lat zmagają się, David z Goliatem, kanadyjski rolnik, Percy Schmeiser i megabiotechkoncern Monsanto.Ta beznadziejnie od początku dla rolnika wyglądająca walka, rozpoczęła się pozwem do sądu w 1998 roku pod zarzutem nielegalnego przywłaszczenia sobie intelektualnej własności koncernu: genetycznie zmienionego rzepaku.

Read more

1 2 3 4 5