Oświadczenie Koalicji Polska Wolna od GMO w sprawie decyzji KE

W dniu 11 lutego 2014 r. Rada Europejska ds. Ogólnych głosowała decyzję Komisji Europejskiej dot dopuszczenia do stosowania w zasiewach na terenie Unii nowej odmiany kukurydzy genetycznie modyfikowanej oznaczonej symbolem 1507 , a produkowanej przez koncern Pioneer Hi-Bred International, Inc. oraz przedsiębiorstwo Mycogen Seeds. W wyniku głosowania Rada nie dokonała przyjęcia decyzji ponieważ nie osiągnięto wymaganej większości kwalifikowanej. Przeciwko decyzji głosowało 19 krajów , w tym przedstawiciele Polski.

Jednak brak przyjęcia decyzji nie oznacza jej odrzucenia.

Read more

List otwarty naukowców do Prezydenta RP

Szanowny Panie Prezydencie,
Przegłosowana przez Parlament i zawetowana przez Pana ustawa o nasiennictwie po raz kolejny przywołała temat genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO). W toczącej się ostatnio debacie coraz silniej przemawiają głosy wyrażające uzasadnione obawy na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą GMO, gdy zostaje uwolnione do środowiska, czy dopuszczone do obrotu na rynku żywności.

Czytaj całość [tutaj]

Oświadczenie prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski Kraków, dn. 1.03.2010 r.
Kierownik Katedry Nauk
o Środowisku Przyrodniczym
AWF w Krakowie

Oświadczenie w sprawie uwalniania do środowiska roślin GMO oraz żywności z udziałem GMO w Polsce

Przygotowywanie kolejnej wersji ustawy o GMO spowodowało ponowne starcie zwolenników i przeciwników GMO. Jak słyszałem, w najbliższym czasie ma się odbyć posiedzenie Prezydium PAN, na którym ma zostać podjęte stanowisko tej najpoważniejszej w naszym kraju instytucji naukowej w sprawie GMO. Ponieważ sprawa dotyczy nas wszystkich i należy do jednych z istotniejszych problemów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych we współczesnym świecie uważam za swój obowiązek publicznie wyrazić na ten temat opinię. Read more

Krystyna Zając

Szanowni Państwo!

Jestem tu, bo będąc radną dużej wiejskiej gminy w rolniczym rejonie województwa mazowieckiego, poczuwam się w obowiązku zabrania głosu w sprawie zamiaru wprowadzenia przez nasz Rząd ustawy o wprowadzeniu do upraw genetycznie modyfikowanych organizmów. Ustawy, która budzi zarówno u mnie, jak i w społeczeństwie, które reprezentuję wielkie obawy, a nawet strach. Postaram się przedstawić Państwu swoje i moich wyborców obawy dotyczące upraw transgenicznych, a także przykłady, ze są one zarówno dla konsumentów, jak i rolników naprawdę czymś złym, niezbadanym do końca, a mogącym niestety doprowadzić nawet do zniszczenia bioróżnorodności w naszych ekosystemach i narazić następne pokolenia na nieodwracalne i negatywne skutki ważące na ich zdrowiu i życiu. Read more