Ks. Notariusz Kurii Diecezjalnej Elbląskiej

W odpowiedzi na zaproszenie na konferncję na Jasnej Górze, 24 kwietnia dostalismy poniższy list od Krajowego Duszpasterza Rolników, Bp Jana Styrna

Szanowna Pani Sekretarz
Jadwiga Łopata

W dniu 5 kwietnia dotarło do mnie drogą elektroniczną pismo Szanownej Pani z zaproszenie na Jasną Górę na dzień 24 kwietnia i programem Konferencji oraz wspólnej modlitwy. Ponieważ nie mogę zmienić moich zaplanowanych wcześniej zajęć, proszę przyjąć wyrazy mojej łączności w modlitwie, solidarności w podejmowaniu tak ważnej tematyki i serdeczne życzenia błogosławionych owoców spotkania modlitewno-konferencyjnego na Jasnej Górze.

Ze swojej strony widzę wielką potrzebę:

  • prowadzenia solidnych badań naukowych rozpoznających w możliwie szerokim zakresie rzeczywiste skutki produkcji dopuszczającej GMO;
  • na obecnym etapie wiedzy, wskazującej na możliwość różnorakich zagrożeń, i to trudnych do odwrócenia, jest nieetyczna akceptacja produkcji dopuszczającej GMO;
  • utrzymywanie przez państwo polskie zdecydowanej bariery prawnej, co do dopuszczenia produkcji z GMO;
  • rozwiązanie i wspieranie takiej produkcji rolnej w Polsce, zwłaszcza w dziedzinie pasz, aby polskie rolnictwo mogło osiągnąć należyte zyski i nie ulegało presji finansowej potężnych koncernów zagranicznych i pozaeuropejskich produkujących masowo organizmy genetycznie modyfikowane i czerpiących z tego ogromne korzyści.

Wszystkim Uczestnikom Spotkania i rolnictwu polskiemu oraz całej naszej Ojczyźnie życzę opieki Maryi Królowej Polski i łączę się w modlitwie.

Krajowy Duszpasterz Rolników
Bp Jan Styrna
___________________________
Szanowna Pani Sekretarz
Jadwiga ŁOPATA
34-146 STRYSZÓW 156

Koalicja „Polska Wolna od GMO”

JUŻ 170 organizacji, VIPów i osób prywatnych popiera KOALICJĘ!

KOALICJA „POLSKA WOLNA OD GMO” reprezentuje mi. rolników, naukowców, lekarzy, polityków, ekologów, studentów. POLACY NIE CHCĄ GMO!

W naszym głębokim przekonaniu zachowanie przez Polskę statusu kraju wolnego od GMO urasta do rangi racji stanu! Tymczasem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki zadeklarował, iż planuje odwołać zakaz dotyczący genetycznie modyfikowanych pasz dla zwierząt, który w tym roku miał wejść w życie. Ponadto, Pan Minister oświadczył, iż zastanawia się nad dopuszczeniem do komercyjnej uprawy roślin genetycznie modyfikowanych na polskiej ziemi zgodnie z kontrowersyjnymi dyrektywami Unii Europejskiej.

Read more

Wezwanie organizacji CPE i COAG do wprowadzenia europejskiego moratorium na GMO.

Współpracujące ze sobą organizacje Europejska Koordynacja Rolników (CPE) i COAG wzywają do ogólno-europejskiego moratorium na wszystkie uprawy transgeniczne jeszcze w tym roku. Po decyzji rządu francuskiego by użyć klauzuli bezpieczeństwa wobec kultywacji genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 i opozycja coraz większej liczby państw członkowskich wobec kultywacji roślin genetycznie modyfikowanych sprawia, że moratorium na GMO jest możliwe w 2008 roku. Unia Europejska musi podjąć jasną decyzję.

Read more

Podstępne sąsiedztwo – Jadwiga Łopata

WSPÓŁISTNIENIE – SĄSIEDZTWO – KOGZYSTENCJA to tylko POLITYCZNE HASŁA, które mają być rozumiane jako możliwość prowadzenia upraw roślin tradycyjnych/bez GMO obok upraw zmodyfikowanych genetycznie bez ryzyka zanieczyszczenia tych pierwszych. W praktyce takie współistnienie NIE JEST MOŻLIWE tak jak nie jest możliwa cisza i hałas w tym samym pomieszczeniu!Ustawy i akty regulujące tzw. współistnienie/sąsiedztwo roślin GM i tradycyjnych polegające np. na wprowadzaniu zapór zasiewowych i odległości między uprawami NIE sprawdzają się i NIE gwarantują czystości ziarna! W USA, po 10 latach stosowania roślin GM zanieczyszczenie upraw tradycyjnych sięga 80% pomimo, że obiecywano rolnikom, że nie będzie większe niż 1%.
Read more

Rolnicy z Całej Polski Protestowali przeciw GMO

13 lutego 2008, Warszawa

ROLNICY Z CAŁEJ POLSKI PROTESTOWALI PRZECIW GMO… ale ‚świńska górka’ zdominowała media. Nikt nie zrobił komentarza, że te dwie sprawy ściśle wiążą się ze sobą. Problemy rolników ze sprzedażą mięsa i niskie ceny są efektem ‚skutecznych działań’ ponadnarodowych korporacji lub związanych z nimi ‚córek’; tych samych co chcą ‚zarzucić’ Polskę GMO . To przede wszystkim wielkoprzemysłowe gospodarstwa należące w większości do zagranicznych korporacji lobbują w Polsce za GMO, zabierają polskim rolnikom rynki zbytu (podszywając swoje produkty pod polskie nazwy) i sztucznie zaniżają ceny mięsa i innych produktów.

Obok zdjęcia z protestu mi. pod hasłem „POLSKA ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA I TRADYCYJNA ZAMIAST ŻYWNOŚCI GMO” do którego przyłączyli się rolnicy z Krajowego Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka „serceEKOziemi”, oraz ze stowarzyszeń EKOPOLSMAK i EKOLAND.

POLSCY TRADYCYJNI i EKOLOGICZNI ROLNICY MUSZĄ ZJEDNOCZYĆ SIŁY!

Jest Was ponad półtora miliona i to dzięki Wam mamy jeszcze dobrej jakości żywność i niezwykłe bogactwo różnorodności biologicznej. Konsumenci muszą wspierać tradycyjnych i ekologicznych rolników. Nie możemy dopuścić aby obcy kapitał to zniszczył!

Rolnicy Ci przywieźli na protest petycję, w której mi. mówią:

Wprowadzenie GMO do Polski zagraża głównym priorytetom w rozwoju polskiego rolnictwa i strategii eksportu naszych produktów rolnych. Tradycyjne gatunki i stare odmiany roślin to nasze bogactwo genetyczne, które Polska wniosła do zubożonej przyrodniczo Zachodniej Europy. W związku z uprawianiem dawnych roślin wprawdzie o niższych plonach, ale o wysokich walorach smakowych i odżywczych oraz o wyższej odporności na warunki klimatyczne, a także dzięki niewielkiemu zużyciu pestycydów Polska stała się europejskim zagłębiem wysokiej jakości żywności….W gęsto zaludnionej i pokrytej niemal nieprzerwanie uprawami Polsce nie ma miejsca na GMO. Polska jest europejską ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt związanych z tradycyjnym rolnictwem, które mogą wyginąć w razie upadku tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa…

Domagamy się przeprowadzenia rzetelnej debaty publicznej na temat zagrożeń GMO oraz rzetelnych badań W ZAMKNIĘTYCH LABORATORIACH nad GMO wykonanych przez niezależnych naukowców… ŻĄDAMY POLSKI WOLNEJ OD GMO!”

Tak, żądamy Polski wolnej od GMO!

Zapraszamy do KOALICJI ‚Polska wolna od GMO” www.polska-wolna-od-gmo-org

Rolnicy zawiedzeni bawełną Bt

Specjalny korespondent

Chandigarh, 7 grudnia 2007 – Farmerzy walczący z mączlikiem na swoich polach bawełny w południowo-zachodnim Punjabie doszli do wniosku, że osławione nasiona bawełny Bt zawiodły ich. Straty związane z mączlikiem były głównym tematem dyskusji na 35 zebraniu Kisan Panchayat w miejscowości Moga.
Read more

Zachować status Polski wolnej od GMO, komunikat z trasy ANTY-GMO

Wobec zagrożenia projektem nowej ustawy o GMO dopuszczającej komercyjną uprawę roślin modyfikowanych genetycznie konieczne jest podniesienie świadomości zarówno konsumentów, jak i producentów żywności. W związku z tym Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose z ICPPC pilnie zachęcają wszystkich chętnych do organizowania własnych projekcji, dyskusji i konferencji. Nawet niewielkie spotkanie jest małym krokiem do zachowania obecnego statusu Polski jako kraju wolnego od GMO.
Read more

Trasa po Polsce

Kampania NIE DLA GMO – nasza trasa po Polsce

NIE dla nowej propozycji ustawy dotyczacej GMO!

W drugiej połowie sierpnia ruszyliśmy w trasę z prelekcjami na temat zagrożeń jakie niesie za sobą wprowadzenie w Polsce upraw roślin modyfikowanych genetycznie.
Read more

Blaski i cienie modyfikacji genetycznych w rolnictwie

autor: Katarzyna Lisowska 2007-11-19 09:29

Rolnicy są kuszeni przez firmy agrochemiczne większymi zyskami z upraw GMO. Tymczasem rzeczywistość weryfikuje te obietnice, a opinia publiczna jest coraz bardziej zaniepokojona zagrożeniami środowiska i praktyką „patentów na życie”.

Firma agrochemiczna Monsanto jest producentem popularnego na całym świecie, także i w Polsce środka chwastobójczego pod nazwą Roundup. Środek ten zabija nie tylko chwasty, ale wszelką roślinność. Działa bardzo skutecznie, gdyż jest wchłaniany przez liście i transportowany nawet do korzeni – dzięki temu cała roślina zamiera i nie odradza się. Read more

1 2 3 4 5