Genetyczne oszustwo

„…RZECZPOSPOLITA pisze, że genetycznie zmodyfikowana kukurydza robi furorę w Polsce. Rolnicy obchodzą dotyczące jej zakazy, a powierzchnia upraw zmodyfikowanej żywności w naszym kraju wzrosła dziesięciokrotnie. Dziennik dodaje, że polscy rolnicy masowo kupują nasiona kukurydzy GMO za granicą. W ten sposób obchodzą zakaz sprzedaży genetycznie modyfikowanego materiału siewnego, który od dwóch lat obowiązuje w Polsce…” https://wiadomosci.onet.pl/1824731,11,item.html Read more

Rolnicy wnoszą sprawę przeciwko Riceland Foods Inc.

Rolnicy grupowo pozywają firmę Riceland Foods Inc. za „ogromne ryzyko” związane z przeprowadzanymi przez firmę doświadczeniami z transgenicznym ryżem, który zanieczyścił komercyjne uprawy

Więcej niż 4,000 rolników z Arkansas poniosło straty gdy Unia Europejska zaczęła odmawiać odbioru ryżu w 2006 po zanieczyszczeniu dostaw ryżem Liberty Link. Read more

Zakaz sprzedaży miodu z GMO, ale brak ochrony/rekompensaty dla pszczelarzy.

Ekspansja GMO…wieś bez pszczół

(…) ekspansja kukurydzy genetycznie modyfikowanej doprowadzi do wizerunku wsi bez pszczół. Co spowoduje problemy w zapylaniu owoców i innych roślin. Wydaje się, że rząd bezwstydnie popiera międzynarodowych producentów materiału siewnego, lecz nie dba o lokalnych pszczelarzy, rolników i konsumentów, i poświęca środowiska naturalne… mówi Bablok Read more

Koalicja Polska Wolna od GMO popiera weto Prezydenta

Koalicja Polska Wolna od GMO jest przeciwna wydłużeniu do końca 2012 roku wprowadzania na rynek pasz zawierających genetycznie modyfikowane organizmy (GMO). – Zwrócimy się do prezydenta Lecha Kaczyńskiego o zawetowanie ustawy w przypadku jej uchwalenia przez Sejm – poinformował przedstawiciel Koalicji Paweł Połanecki, na konferencji prasowej. Sejm pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o paszach, która zakłada możliwość  stosowania w Polsce do końca 2012 roku pasz GMO. Obecnie  obowiązuje czasowa możliwość stosowania tych pasz. Termin mija 12 sierpnia 2008 r. Bez  zmiany przepisów, rolnicy nie mogliby karmić zwierząt paszami z dodatkiem GMO. Read more

Uprawy transgeniczne spowodowały drastyczne obniżenie upraw ekologicznych.

Koegzystaencja to sposób na promocję rolnictwa transgenicznego!

Uprawy transgenicznej kukurydzy spowodowały drastyczne obniżenie upraw ekologicznych tego zboża i udowodniły, że koegzystencja jest praktycznie niemożliwe. Taki jest główny wniosek z jednej z pierwszych prac badawczych w Europie zrealizowanej przez pracowniczkę Instytutu Środowiskowa i Technologii z i Uniwersytetu w Barcelonie Rose Binimelis, która zanalizowała sytuację w Katalonii i Aragonie – w tych rejonach Europy gdzie produkuje się najwięcej transgenicznej żywności. Read more

KIA – neoliberalna inwazja Indii przez USA

Rolnicze spółdzielnie w Indiach bronią bezpieczeństwa żywnościowego kraju i przyszłości hinduskich rolników przed neoliberalną inwazją genetycznie modyfikowanych (GM) nasion. W ostatnim dziesięcioleciu aż 28000 hinduskich rolników popełniło samobójstwo z powodu niemożności spłaty długów powstałych na skutek nieurodzaju genetycznie modyfikowanych upraw i konkurencji ze strony subsydiowanych amerykańskich upraw. Kiedy premier Indii R. Singh i prezydent Stanów Zjednoczonych G. Bush spotkali się w marcu 2006 roku w celu sfinalizowania umowy nuklearnej, podpisali przy okazji indyjsko-amerykańską Inicjatywę Wiedzy w zakresie Rolnictwa (Knowledge Initiative on Agriculture; w skrócie KIA), wspieraną przez firmy Monsanto, Archer Daniels Midland (ADM) i Wal-Mart. KIA umożliwia przechwycenie indyjskiego sektora nasiennego przez firmę Monsanto, sektora handlowego przez giganty agrobiznesu ADM i Cargill oraz sektora detalicznego przez firmę Wal-Mart.

Read more

Ekologiczna kukurydza skażona genami genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy uprawianej 35 km dalej.

Le Monde, 12 maja 2008
https://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1035562

„…Ekologiczna kukurydza skażona genami genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy uprawianej 35 km dalej.

Ekologiczni rolnicy z rejonu z Deux-Sevres specjalizujący się w uprawach kukurydzy złożyli zażalenie do tamtejszej żandarmerii, że ich pola zostały zanieczyszczone przez GMO mimo, że najbliższe uprawy transgenicznej kukurydzy oddalone są o 35 km.
Zanieczyszczenie ekologicznej kukurydzy przez GMO ujawniła rutynowa kontrola jednostki certyfikującej rolników ekologicznych.
(…)
Rolnicy Julien and Christian Veillat utracili przywilej oznaczania swoich plonów jako produktów ekologicznych. Dodatkowo żadna firma ubezpieczeniowa nie chce podjąć się ubezpieczania upraw przed ryzykiem kontaminacji przez GMO.
Rolnicy chcą żeby ich przypadek uświadomił całemu 'rolniczemu światu’ jak niebezpieczne są uprawy GMO w otwartym środowisku. (…)”

!!!Walczmy wspólnie i Polskę/Europę wolną od GMO zanim bedzie za późno.

Prosimy o podpisanie DEKLARACJI z Jasnej Góry DLA POLSKI I EUROPY WOLNEJ OD
GMO https://www.gmo.icppc.pl/index.php?id=355

Prosimy o nagłośnienie tej DEKLARACJI i zbieranie podpisów.

1 2 3 4 5