O ginących pszczołach i GMO (5′)

CZY W POLSCE JEST SKANDAL GMO?

Jeszcze o CCD

Zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej (CCD1) obserwowany od 2006 roku w USA, Kanadzie, Australii, Belgii, Francji, Holandii, Grecji, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, a w ostatnich latach także w Szwajcarii, Niemczech, Finlandii i Polsce, zdaniem dr wet. Krzysztofa Buczka, z Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, może wynikać ze splotu wielu czynników. Read more

O ginących pszczołach i GMO (3′)

Koalicja „Polska wolna od GMO” zorganizowała 5 czerwca 2009 roku przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa demonstrację rolników ekologicznych i konsumentów, a następnie w Centrum Prasowym przy ulicy Foksal w Warszawie konferencję pt. „POLSKA TRZYMA KLUCZE DO EUROPY WOLNEJ OD GMO” – NOWA USTAWA O GMO I CO DALEJ – NAUKOWCY DLA POLSKI WOLNEJ OD GMO”. Read more

O ginących pszczołach i GMO (2′)

Lekarzu, nie odrzucaj wyciągniętej ręki pszczelarza

Czy wyniki tych badań zainteresują lekarzy, którzy rejestrują coraz więcej poronień i urodzeń noworodków o bardzo małej masie urodzeniowej? Jak przebiega realizacja programów ochrony zdrowia środowiskowego? Czy lekarzy zainteresuje sytuacja pszczół, których kondycja jest dobrym wskaźnikiem jakości środowiska?  Pszczoła może raz użądlić, ale może także wyleczyć z odrętwienia. Lekarze, odwagi !!!
Read more

Czy pszczoły w lesie wygrają z GMO?

Bartnictwo[1] w Polsce rozwijało się od najdawniejszych czasów.  Bartnictwo posiadało własne cechy, sądownictwo i tradycje. Na barcie najlepiej nadawały się dęby i sosny, wykorzystywano też buki, graby, lipy i wiązy, liczące po kilkaset lat. Wraz z rabunkową gospodarką leśną zaborców Polski, rozwojem rolnictwa, kłusownictwem i pożarami lasów bartnictwo zanikło w XIX wieku. Po II wojnie światowej  odbudowie bartnictwa nie sprzyjały nowe elity leśne, nie mające świadomości, jak dalece może się zmienić las pod monokulturami, niekiedy nawożony chemicznie, czy ściekami i opryskiwany insektycydami, przeciw szkodnikom. Szkoła leśników i drzewiarzy „więcej, lepiej, taniej” prowadziła do wyrębu olbrzymich powierzchni jednocześnie, erozji gleby – ostoi owadów, ponownych nasadzeń wielkich monokultur sosny z brzozą na obrzeżach itd. itp. Szkodniki były zwalczane chemicznie. Nikt o zdrowych zmysłach do takiego „lasu” nie wstawiłby pasieki.
Read more

Co nowego słychać o wpływie GMO na pszczoły i glebę

(część 10 i 11)

Odnośnie wpływu GMO na pszczoły

W lipcu 2008 w Niemczech Federalny Urząd Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności umieścił w internecie interaktywną mapę  upraw GMO z zaznaczonymi uprawami roślin oraz polami doświadczalnymi opartą na bazie danych gromadzonej w urzędowym rejestrze od 2005 roku.  Na tej mapie można skontrolować obecności upraw GMO w dowolnym regionie poprzez wprowadzenie kodu pocztowego. Pszczelarze powinni domagać się dostępu do mapy upraw GMO w Polsce i w rejonie przygranicznym. Read more

GMO – PSZCZOŁY – BIORÓŻNORODNOŚĆ – GLEBA – KLIMAT

Ogólnopolska Konferencja Programowa „Polska wolna od GMO”, Warszawa, Sejm RP, 5 marca 2008 r.

Wacław Święcicki
Redakcja „Pszczelarz Polski”
domjaws@wp.pl

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

GMO – PSZCZOŁY – BIORÓŻNORODNOŚĆ – GLEBA – KLIMAT

WPROWADZENIE

Czwarty raport międzyrządowego panelu ds. zmian klimatu (IPPC) oznajmił, że emisja gazów cieplarnianych spowoduje przyspieszenie zmian klimatu w 21 wieku, wzrost temperatury na globie ziemskim od 1.1 do 6.4 ºC, nasilenie anomalii pogodowych, upałów, susz, nawalnych opadów i powodzi, huraganów i tropikalnych cyklonów, oraz wzrost poziomu mórz od 18 do 59 cm. Modele klimatyczne IPPC zakładają, że „sytuacja może wymknąć się spod kontroli, jeśli nadmierny wzrost temperatury zahamuje naturalną zdolność Ziemi do gromadzenia dwutlenku węgla w glebie, w procesie sekwestracji węgla” (IPCC, 2007).

Gleba, definiowana jako najbardziej zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej składająca się z cząstek mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów żywych, jest największym środowiskiem życia organizmów występujących w biosferze. Z uwagi na przebiegający niezmiernie powoli (setki a nawet tysiące lat) proces glebotwórczy zasoby gleb uznaje się za nieodnawialne (COM (2006)231). Read more

Co nowego słychać o wpływie GMO na środowisko i pszczoły (część 9)

W ostatniej dekadzie obserwujemy na naszej planecie uwalnianie na niespotykaną skalę do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO1). Naukowcy ostrzegają, że to nienaturalne przenoszenie genów, cechujące brak precyzji z powodu nieznajomości specyfiki budowy DNA i przypadkowe umieszczanie genów w organizmie biorcy, powoduje łamanie barier ochronnych pomiędzy gatunkami i może wywołać niezamierzone efekty. Biolog amerykański dr Barry Commoner sądzi, że: „rośliny GMO stanowią wielki niekontrolowany eksperyment, którego nieprzewidywalne skutki mogą okazać się katastrofalne”. Read more

Zakaz sprzedaży miodu z GMO, ale brak ochrony/rekompensaty dla pszczelarzy.

Ekspansja GMO…wieś bez pszczół

(…) ekspansja kukurydzy genetycznie modyfikowanej doprowadzi do wizerunku wsi bez pszczół. Co spowoduje problemy w zapylaniu owoców i innych roślin. Wydaje się, że rząd bezwstydnie popiera międzynarodowych producentów materiału siewnego, lecz nie dba o lokalnych pszczelarzy, rolników i konsumentów, i poświęca środowiska naturalne… mówi Bablok Read more

Pszczelarstwo a GMO – Wacław Święcicki

  1. Co wiadomo o chorobie pszczół CCD
  2. Fałszowanie miodu – problem nie tylko konsumentów
  3. Co nowego słychać o wpływie roślin genetycznie zmodyfikowanych na środowisko i pszczoły?
  4. Co nowego słychać o wpływie roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) na pszczoły? (2)
  5. Co nowego słychać o wpływie roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) na środowisko i pszczoły? (3)

Read more

1 2 3