Komentarz profesora Piotra Skubały do wywiadu posła Kłopotka

Wywiad z panem posłem PSL Eugeniuszem Kłopotkiem w Radiu Wnet powinni z pewnością wysłuchać zarówno propagatorzy genetycznie modyfikowanej żywności, jak i przeciwnicy GMO. Ci pierwsi znajdują tu lekcję, jak nie rozmawiać z szerokim odbiorcą, nie chcąc się narazić na ośmieszenie. Dla nich powinna to też być lekcja, że wypowiadając się na jakiś temat, szczególnie, gdy jest on odległy od wykształcenia danej osoby, trzeba się dobrze przygotować merytorycznie. Nie jest to łatwe, gdy mówimy o roślinach modyfikowanych genetycznie, gdyż potrzebna jest wiedza specjalistyczna i to z bardzo wielu dziedzin. Read more