ALARM

Szanowni Państwo,

Wspólnymi siłami w 2006 roku 'spowodowaliśmy’ że ustawa o paszach wprowadzała od lipca 2008 zakaz używania pasz zawierających składniki GMO. Niestety w tym roku lobby proGMO 'spowodowało’, że Sejm RP wprowadził zmiany do ustawy wydłużające okres stosowania pasz zawierających GMO aż do roku 2012. Jest szansa, że Senat RP odrzuci sejmową propozycję. Musimy jednak zmobilizować się i przypomnieć senatorom, że są reprezentantami społeczeństwa, które w przeważającej większości nie zgadza się na GMO. Read more

Stanowisko Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie zapowiedzianych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmian do Ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006r.

W związku z zapowiedzią rozpatrywania na posiedzeniu w dniu 12 maja 2008 r. przedłożonego przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 r., zmierzającego do dalszego odsunięcia terminu wejścia w życie zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanych surowców paszowych (art. 15 ust.1 p.4 przedmiotowej ustawy).

Czytaj [tutaj ]

Dotyczy zmian do „Ustawy o paszach” z dnia 22 lipca 2006r

Stanowisko Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie zapowiedzianych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmian do Ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006r.

W związku z zapowiedzią rozpatrywania na posiedzeniu w dniu 12 maja 2008 r. przedłożenia przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 r., zmierzającego do dalszego odsunięcia terminu wejścia w życie zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanych surowców paszowych (art. 15 ust.1 p.4 przedmiotowej ustawy).
Read more

Odpowiedź ministra środowiska na interpelację nr 158

Odpowiedź ministra środowiska na interpelację nr 158

w sprawie niezgodności przepisów prawa polskiego z prawem unijnym w obszarze produktów genetycznie modyfikowanych

Odpowiadając na pismo z dnia 18 grudnia 2007 r., znak: SPS-023-158/07, zawierające interpelację Pana Posła Tadeusza Tomaszewskiego dotyczącą kilku zagadnień z zakresu organizmów genetycznie zmodyfikowanych, przedkładam następujące wyjaśnienia oraz informacje odnoszące się do problematyki zawartej w pytaniach Pana Posła.
Read more

Fundacja „Zwierzęta i my”

Fundacja „Zwierzęta i my” nie popiera przedlużenia vacatio  legis do 2012 roku zakazu skarmiania zwierząt gospodarskich paszami roślin  genetycznie modyfikowanymi

Do Fundacji „Zwierzęta i my” wysłano do zaopiniowania propozycję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedłużenie obowiązującego vacatio legis zakazu skarmiania zwierząt gospodarskich paszami roślin genetycznie modyfikowanymi,w ustawie o paszach. Proponowana zmiana.
Read more

List otwarty w sprawie propozycji zmiany ustawy o paszach.

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wspieranie naszych działań mających na celu ochronę Polski przed zalewem GMO. W 2006 wspólnie wywalczyliśmy wprowadzenie w ustawie o paszach zapisu dotyczącego zakazu użycia pasz z genetycznie modyfikowanymi składnikami od sierpnia tego roku. Niestety obecne Ministerstwo Rolnictwa uległo naciskom zwolenników GMO i domaga się zmiany wyżej wspomnianej ustawy i PRZESUNIĘCIA TERMINU WPROWADZENIA ZAKAZU AŻ do 2012 roku.
Read more

1 2 3