Katastroficzne skutki uprawy gm-soi

Katastroficzne skutki uprawy soi genetycznie modyfikowanej w Argentynie (Gennaro Carotenuto, 03 marzec 2009)

Oto co dzieje się z ziemią uprawianą genetycznie zmodyfikowanymi roślinami Bt !

Oto dlaczego trzeba bezzwłocznie:

  • odebrać, w całej Europie, zezwolenia na uprawy kukurydzy GM Bt Mon 810 ,
  • doprowadzić do światowego zakazu GMO i pestycydów chemicznych,
  • wstrzymać import produktów GMO do całej Europy.

Zaprezentowali światu organizmy genetycznie modyfikowane jako panaceum na wszystkie problemy ludzkości.
Read more

Duże straty przez nasiona genetycznie zmodyfikowane

W Afryce rolnicy stracili miliony dolarów na skutek utraty plonów na 82 tysiącach hektarach ziemi obsianej genetycznie modyfikowanym ziarnem firmy Monsanto.
Z 1000 farmerów, którzy użyli GM ziarna od Monsanto 280 ucierpiało znaczne  straty.  Działaczka ruchu środowiskowego Marian Mayet twierdzi że niektórzy farmerzy co doświadczyli nawet 80 % utratę plonów.

źródło: https://www.digitaljournal.com/article/270101

Licencja na hodowlę świn dla Monsanto

Agronews.pl donosi,  że w Monachium odbył sie protest przeciwko wydawaniu koncernowi Monsanto patentów na hodowle trzody chlewnej.

Temat patentowania świń wypłynął po raz kolejny ponieważ Europejski Urząd Patentowy dał Monsanto licencję na hodowlę trzody chlewnej. Organizacje społeczne i ekologiczne oraz rolnicy skierowali w związku z tym protest do władz UE.

źródło: https://www.agronews.com.pl/pl/0,57,3104,monsanto_pod_ostrzalem.html

Sprawa Monsanto przeciw farmerom

Sprawa koncernu Monsanto przeciw farmerom. Żywność GMO pod obstrzałem krytyki.

—– Original Message —–
From: Jurek Duszynski
To: „Undisclosed-Recipient:;”@brama.eko.wroc.pl
Sent: Friday, January 02, 2009 9:49 AM
Subject: Sprawa koncernu Monsanto przeciw farmerom. Żywność GMO pod obstrzałem krytyki.

30.12.2008.
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem bezpośrednio wyjaśniającym kulisy działania amerykańskiego koncernu Monsanto – największego producenta i dostawcy roślin genetycznie modyfikowanych. Artykul ten skupia się na pokazaniu społecznych aspektów uprawy roślin GMO i bezprecedensowego ataku na farmerów amerykańskich i kanadyjskich, którzy zostali postawieni w sytuacji bez wyjścia. Pokazuje również, że skażenie upraw tradycyjnych pyłkami i nasionami modyfikowanymi genetycznie doprowadziło do nieodwracalnych zmian w tradycyjnych uprawach roślin na kontynencie północnoamerykańskim. To nie są przypuszczenia i nieuzasadnione teorie fanatycznych przeciwników GMO – TO JUŻ SIĘ STAŁO! Read more

Technika genetyczna w ślepej uliczce

Technika genetyczna, pomimo rozwoju, utkwiła w ślepej uliczce

18 listopada 2008 w dzienniku szwajcarskim „Tages Anzeiger” zamieszczono całostronicowy artykuł pod tytułem „Technika genetyczna, pomimo rozwoju, utkwiła w ślepej uliczce (Gentechnik steckt trotz Wachstum in der Sackgasse). Artykuł odsłania wiele faktów dotyczących technologii genetycznej modyfikacji. Read more

GMO zagraża płodności ludzi oraz bezpieczeństwu żywności

Badania austriackiego rządu potwierdzają, że genetycznie zmodyfikowane uprawy zagrażają płodności ludzi oraz bezpieczeństwu żywności.

Wezwanie do natychmiastowego zakazu genetycznie modyfikowanej żywności i upraw.

(13 listopada 2008)

Długoterminowe badania zlecone przez Austriacką Agencję ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, zarządzaną przez Austriackie Federalne Ministerstwo Zdrowia, Rodziny i Młodzieży, a prowadzone przez Uniwersytet Weterynaryjny we Wiedniu, potwierdza że zmodyfikowana genetycznie (GM) kukurydza  poważnie wpływa na zdrowie reprodukcyjne myszy. Przeciwnicy GMO, którzy ostrzegali o niepłodności i innych zagrożeniach dla zdrowia, domagają się prowadzania natychmiastowego zakazu dla GMO w celu ochrony zdrowia ludzi i płodności kobiet na całym świecie. Read more

1 2 3 4 5 6