Uwolnienie do środowiska organizmów transgenicznych

Uwolnienie do środowiska organizmów transgenicznych bez wyników rzetelnych badań stanowi poważne zagrożenie

Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to istoty żywe (rośliny, zwierzęta i drobnoustroje), których geny zostały zmienione poprzez usunięcie lub wprowadzenie nowych, często z bardzo odległych systematycznie organizmów, dla uzyskania określonych cech biochemicznych, fizjologicznych lub użytkowych. Read more