GMO- jawne naruszanie prawa

PROSIMY O NAGŁOŚNIENIE tego WAŻNEGO stanowiska

W swoim stanowisku Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk pisze m. in.”…Wokół sprawy „otwarcia” Polski dla upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych wytworzyła się niedobra atmosfera, będąca mieszaniną przemilczeń i dalekiej od rzetelności faktograficznej propagandy, co wprowadza społeczeństwo w błąd i niesłusznie uspokaja. Promocja GMO przez wielkie światowe koncerny, dysponujące ogromnymi środkami jest prowadzona bardzo profesjonalnie, a jej jedynym celem jest zdobycie rynku za wszelką cenę…

Read more